Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Het is ruim 1,5 jaar stil geweest rondom de mogelijke bouw van zorgwoningen in één van de mooiste natuurgebieden van Ommen, het nationaal beschermde natuurmonument landgoed “De Stekkenkamp”. Maar blijkbaar heeft B&W van Ommen de bureaulade opengetrokken en de plannen boven op de stapel “Urgent” gelegd. Aanstaande donderdag 2 oktober staat het voorontwerp bestemmingsplan “Woon-zorgcomplex Lemmers Erve” als agendapunt 6 op de agenda van de raadscommissie. Dit plan moet de bouw van 48 zorgwoningen in deze fraaie natuurparel mogelijk maken.

Als Vereniging hebben wij totaal geen problemen met het doel op zich, namelijk het bouwen van zorgwoningen voor de kwetsbaren in onze samenleving, maar wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente deze zorg wegstopt in een van de mooiste natuurgebieden in het buitengebied van Ommen. Ver weg van de bestaande voorzieningen, zoals dokter, apotheek, winkels, bibliotheek en bestaande zorgcomplexen. Bovendien is in de bebouwde kom genoeg open ruimte beschikbaar.

Je bouwt geen 48 zorgwoningen in één van de fraaiste natuurparels van Ommen. Zorgpatiënten stop je niet weg in een natuurgebied, maar laat je een onderdeel zijn van onze samenleving waar we wonen, werken en verzorgen. 

Wij vinden uit overwegingen van de zorg zelf en vanuit natuurbehoud deze plannen niet aanvaardbaar. Wij zullen, als de plannen worden doorgezet, krachtig protest aantekenen.

Zoeken