Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Op 8 april 2017 werd het eerste nest met drie gezonde raven geringd door Han Bouman ( coördinator van onze vogelwerkgroep ) in samenwerking met Gerbrand Groen (vrijwilliger vogelwerkgroep) en met de hulp van klimmer Wouter Thijs Nijhuis ( Hovenier Nijhuis Groentechniek Ommen ) 
De raven gebruiken sinds 2016 het oude nest niet meer: ze hebben een nieuw onderkomen gezocht in een hoge boom, even verderop in het gebied.
De Raaf is de wildste en schuwste soort van onze kraaien. Raven zijn vaak te vinden in paren of familiegroepen, ze zwerven rond in grote territoria. Vroeg in het voorjaar maken ze spectaculaire baltsvluchten. Het zijn dan ook vogels die vroeg in het jaar jongen hebben want ze beginnen heel vroeg met het leggen van eieren, soms zelfs als het nest nog met sneeuw is bedekt. Dit is de reden waarom Han Bouman jonge raven al zo vroeg, in dit geval in de maand april, kan ringen.


Met een lengte van 54 tot 67 cm zijn raven de grootste leden van de kraaienfamilie- en daarmee ook de grootste van de zangvogels want de Raaf is een zangvogel. Een Raaf is groter dan een Buizerd en veel groter dan een Zwarte kraai.
Raven zijn alleseters: ze eten zaden, bessen ongewervelden, de eieren- of jongen van andere vogels, zieke of gewonden vogels en zoogdieren ter grootte van een konijn. Maar het zijn uiteindelijk aaseters die het moeten hebben van dode schapen,  dode reeën en andere kadavers en afval.


Omdat we tot op heden geen ander nest ontdekten lijkt het er op dat Han in 2017 maar één nest Raven kan ringen.

Verslag Han Bouman en Ella Roelfs Rijzebol
Fotografie: Gerbrand Groen

 

 

 

Zoeken