Het nest van een Bosuil bevindt zich in een boomholte of in een nestkast geschikt voor bosuilen. De eieren worden meestal in maart en april gelegd, dan vliegen de jongen omstreeks de maand mei uit.  De ouders verdedigen hun pasgeboren jongen zonder angst en vallen mensen, die te dichtbij komen, aan. Takkelingen ( jonge bosuilen ) verlaten het nest meestal voor ze kunnen vliegen: u moet de donzige takkelingen dus niet pakken want één van de ouders kan u aanvallen en deze richt zijn scherpe klauwen dan op uw ogen!
Daarbij komen de ouders hun jongen zeer zeker verzorgen zodra u de hoek om bent.  Jonge bosuilen zijn dus niet afhankelijk van onze hulp! Laat ze bij hun ouders, daar waar ze horen!
Vertrouwd u het niet? Neem dan contact op met Han Bouman, zonder ze te verplaatsen!

 

21 april 2017 konden de eerste vier bosuilskuikens in de omgeving van Ommen en omstreken geringd worden door Han Bouman. Deze bosuiltjes behoorden bij de controleroute van Gerard van Beesten. Helaas vloog de moeder voor onze neus weg zodat we haar ringnummer niet konden aflezen, maar de avond erop hebben Han en Gerard moeder bosuil alsnog  gevangen en geringd.


 

Na het eerste nest volgen er op 29 april nog een aantal Bosuil nestkasten, op landgoed Woeste Heide zitten 2 jongen in de kast en in Vilsteren zijn er van de oorspronkelijk 5 jongen nog 3 over. Beide kasten werden gecontroleerd door Gerbrand Groen. Op de controleroute van Han en Mieke Bouman werd in  de kast maar 1 jong aangetroffen. Helaas zijn van de oorspronkelijk vier aanwezige jongen, drie jongen omgekomen ten gevolge van predatie.  De achtergebleven veren geven een duidelijk beeld hoe zij aan hun einde zijn gekomen. Als takkeling zijn ze op de grond terecht gekomen en daar door een vos gegrepen.
 
Ook een opmerkelijke waarneming in een Bosuilennestkast in de bossen rondom Junne:  Hier vinden we een paar niet uitgekomen bosuil eieren: een dop van een uitgekomen ei is over een ander ei geschoven. Uiteraard heeft dit ei  nu geen enkele kans om uit te komen met een dop over zijn kop. 
 
Bosuil ei links met een dop van een uitgekomen ei over de linkerhelft geschoven. ( Zie kartelrand)
Bosuil ei rechts is ook niet uitgekomen; oorzaak tot nu toe onbekend.

Het uiteindelijke resultaat in 2017 wordt 12  jonge bosuilen, maar ook, helaas 5 gepredeerde  jonge uilen en twee eieren die niet zijn uitgekomen.


Verslag: Han Bouman en Ella Roelfs Rijzebol
Fotografie: Ella Roelfs