Steenuilen komen in Nederland vooral voor in gevarieerde, agrarische gebieden met bosjes, heggen, schuurtjes, grienden en hoogstamboomgaarden. Het is een rond grijsbruin bolletje met heldere gele ogen met opvallende witte wenkbrauwstrepen. Ze vliegen, net als de specht, in diepe golvende bewegingen weg. Met zijn 23 tot 27.5 cm is dit één van de kleinste uilen in ons land. 

 

Ook de steenuiltjes uit een nestkast van controleur Annemiek van Baren, werden geringd. Annemiek heeft thuis een nestkast, waar Han eerder een, na een trauma herstelde, steenuilskuiken had bijgeplaatst. ( Han heeft thuis een kleine vogelopvang voor gewonde of verlaten vogels.)  Na herplaatsing van het jong in de kast van Annemiek, werd deze prima opgevangen door de nieuwe ouders. Dit was duidelijk waar te nemen omdat Han voor herplaatsing in deze kast, het uilskuiken had geringd.  Zo kon hij precies zien hoeveel de “herplaatsingsuil” was  gegroeid. Het is beter dat uilen in een natuurlijke omgeving opgroeien: het is zeker niet de bedoeling dat de tijdelijk opgevangen uilen wennen aan de mens: ze moeten zodra dit kan, dus zo snel mogelijk,  terug naar hun eigen leefomgeving.
Al snel volgden daarna de steenuil nestkasten van controleur Willem Havinga in samenwerking met Feike Hoogland. Resultaat: 4 prachtige  steenuiltjes bij de eerste familie en 3 eieren bij de volgende familie: deze eieren moesten helaas uit het nest worden gehaald: het nest was verlaten.
Verder zagen we  twee mooie, bijna uitvliegende steenuiltjes en later troffen we een nestkast met kleinere, dus jongere steenuiltjes, aan.

 


 

Op de avond van 1 juni trokken we er weer op uit! Gerard van Beesten had die avond 8 steenuil nestkasten in de omgeving van Lemelerveld, in de aanbieding, die geringd zouden kunnen worden. Ook deze keer is er een geval van predatie en in een paar nestkasten liggen wel eieren maar deze zijn steenkoud.  Aangezien de controlerende vrijwilligers altijd eerst een ronde langs de nestkasten hebben gemaakt, weet Han al snel of de eieren verwijderd kunnen worden of niet. In dit geval hadden ze al uitgebroed moeten zijn! Han nam de eieren mee voor onderzoek!
Deze avond bezochten we ook een manege waar een Steenuilenkast is opgehangen! Er zaten Steenuil eieren in de hoge kast in de manege. Slimme Steenuilen, vonden wij, want hier zou echt geen steenmarter kunnen komen! Een gladde wand: dus steenmartervrij, dachten wij. Echter toen wij later bij de kast kwamen om de jonge steenuilen te ringen bleek deze toch gepredeerd te zijn. In de kast lag 1 koud ei van de steenuil en 2 kippeneieren, typisch gedrag van een steenmarter. 

 

Zaterdag 3 juni gingen we weer op stap met Willem en Feike. Ook deze dag konden we weer meerdere steenuiltjes ringen.
Bijzonder waren de twee jonge steenuilen die Gerbrand meebracht. De uiltjes waren gevonden onder de maaimachine van een hobbyboer, die Gerbrand had gevraagd de twee uiltjes in veiligheid te brengen. Tijdens het ringen van de kerkuilen bij Mevrouw Oudshoorn op landgoed Eerde zijn ook de twee steenuilen geringd. Daarna zijn ze weer teruggebracht naar de schuur waarin ze gevonden waren. Na enig geroep over en weer zijn ze weer door de ouderuilen opgenomen en verder grootgebracht.
In Junne werden door Hans en Kees Sybesma twee kasten gecontroleerd. Hier hebben we slechts 1 steenuil kunnen ringen. Het tweede broedsel was mislukt en verlaten. 
 
 
                  
Het uiteindelijke totale ringresultaat: In 17 nestkasten hebben we 61 jongen kunnen ringen.

Verslag Han Bouman en Ella Roelfs-Rijzebol     Fotografie Ella Roelfs Rijzebol en Werner Oudshoorn