Er was weer werk aan de winkel voor de leerlingen van het ATC, het Arbeids Trainings Centrum, onderdeel van “De  Maat” in Ommen, waar de leerlingen op aanvraag nestkasten maken voor  Vogelwerkgroep Natuur en Milieu de Vechtstreek. De leerlingen van het ATC zijn praktisch ingesteld! In het ATC trainen ze arbeidsvaardigheden op het gebied van o.a. hout, groen en metaal. Gerbrand Groen heeft in 1997 het eerste contact gelegd met Eddy van Lenthe over het maken en eventueel repareren van nestkasten. Sindsdien is de samenwerking tussen de school en de vogelwerkgroep een vaststaand feit. De samenwerking is heel plezierig.
Onder leiding van Hans Odink hebben de leerlingen ook deze keer weer prachtige nestkasten geleverd. Veel kasten staan nog te pronken voor de garage van Gerbrand Groen, maar er zijn ook al diverse kasten opgehaald door de vaste vrijwilligers van de Vogelwerkgroep, die tijdens een bijeenkomst van de vogelwerkgroep, hadden aangegeven dat ze een aantal nestkasten konden gebruiken wegens slijtage van oude kasten of omdat er nieuwe aanvragen voor nestkasten waren binnen gekomen.


Deze keer hebben de leerlingen 9 kerkuil kasten, 5 bosuil kasten, 25 nestkastjes voor kleinere vogels, en 5 nestkastjes voor spreeuwen gemaakt.
Binnenkort hebben ze allemaal een plaats in de omgeving van Ommen in omstreken en hopen we dat de diverse soorten er optimaal gebruik van maken.


Verslag en fotografie Ella Roelfs Rijzebol