Energiebeleid "Duurzaam Ommen: Ommenaren geven suggesties voor gemeentelijke energievisie

Vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, LTO en natuur- en milieuorganisaties waren op 16 april 2008 in het gemeentehuis in Ommen bijeen om mee te denken over de nog op te stellen gemeentelijke energievisie. Wethouder Lagas wil de resultaten van deze bijeenkomst  betrekken bij de totstandkoming deze visie.

De thema-avond ‘Duurzaam Ommen’ was een initiatief van onze vereniging voor natuur en milieu " de Vechtstreek" en Natuur en Milieu Overijssel. Ommen was goed vertegenwoordigd. Naast de drie Ommer wethouders, raadsleden en ambtenaren, waren vertegenwoordigers van Plaatselijke Belangen, LTO-Ommen, Ommer Marke, Initiatiefgroep Windenergie, ANBO, leden van onze vereniging en andere belangstellenden aanwezig.  Na de presentatie van de film ‘An inconvenient truth’ van Al Gore borrelden de ideeën naar boven. Veel suggesties hadden betrekking op de gemeentelijke organisatie, zoals het toepassen van energiezuinige openbare verlichting, energiebesparing in gemeentelijke gebouwen en aanschaf energiezuinig materieel. Diverse malen werd ook de suggestie gegeven om het zwembad te verwarmen met duurzaam opgewekte energie en de straatverlichting na 0.00 uur te dimmen.
Verder werd de inzet van duurzame energie zoals zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa veelvuldig genoemd.
Alle ingebrachte suggesties worden in uitgewerkte vorm binnenkort aan de gemeente Ommen aangeboden. Als voorproefje overhandigde Hein Kuijper, voorzitter van onze vereniging, aan wethouder Ilona Lagas alvast de suggesties van natuur en milieu "de Vechtstreek" en Natuur en Milieu Overijssel. Deze suggesties zijn samengevat in een lijst met praktische energiemaatregelen voor de gemeente. Zoals duurzaam inkopen en een energiezuinige bedrijfsvoering. Maar ook staan er suggesties in voor maatregelen die betrekking hebben op de inzet van duurzame energie en energiebesparing in de bebouwde omgeving.
Wethouder Lagas zegde toe dat ze de resultaten van de bijeenkomst zal betrekken bij het opstellen van de energievisie die nog dit jaar gereed moet zijn.

Klik hier voor de overhandigde lijst met suggesties.

foto's van de avond