Op zaterdag 27 oktober a.s. organiseert de gemeente Ommen in samenwerking met onze Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek en het Natuurinformatiecentrum de “Nacht van de Nacht”. Hiermee schaart Ommen zich in het rijtje van gemeenten die actief meedoen aan de publiekscampagne “Laat het donker, donker!” van de 12 Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu.

De gemeente Ommen vond al snel een gewillig oor bij beide verenigingen voor een invulling van de Nacht van de Nacht.

Lees hier waarom onze vereniging zich voor deze campagne inzet.

De ideeën zijn uitgewerkt door een regiegroepje bestaande uit Ernst van Bentem (Gemeente Ommen) , Frans van der Mooren en Hein Kuijper (beiden van onze vereniging).
“De Nacht van de Nacht moet het hoogtepunt vormen van een publiekscampagne waarbij door middel van belevings- en culturele activiteiten de schoonheid van de avond en nacht tastbaar wordt gemaakt voor het grote publiek” aldus Ernst van Bentem. “Oók willen we voor één avond en nacht het in Ommen iets donkerder maken. Uiteraard zijn we daarbij afhankelijk van de medewerking van de bevolking, de horeca en Ommer bedrijfsleven”.

Het publiek, horeca en bedrijfsleven zijn en worden aangespoord om op zaterdag 27 oktober de verlichting te dimmen en gevel- en decoratieve (tuin)verlichting te doven. Oók de scholen zijn actief betrokken bij het programma. Er is een prijsvraag uitgeschreven voor het mooiste en spannendste “duistere” verhaal. De prijswinnaar(ster) mag dit verhaal voordragen op het erepodium in de binnenstad.

“Tijdens de Nacht van de Nacht willen we activiteiten organiseren om meer mensen te laten beseffen dat de nacht een prachtig stukje natuur is”, aldus Frans van der Mooren. “Deze nacht kan een aanzet betekenen tot het nemen van structurele maatregelen om energie te sparen bij de openbare verlichting en gelijktijdig onnodige lichthinder te beperken”.

Het programma is inmiddels gereed. Ingrediënten zijn: genieten van de donkere nacht, nachtmuziek voor jong en oud, “duistere” verhalen,  nachtwandelingen.

Hein Kuijper

Programma Nacht van de Nacht 2007

Kerkplein
19:50 - 20:00 Vuurspuwer
20:00 - 20:05 Opening door Hans Kersbergen, waarna Lichten Uit!
20:05 - 20:15 Toespraak wethouder Ilona Lagas
20:15 - 20:30 Harpensemble
20:30 - 20:50 Schoolkinderen vertellen verhaal
20:50 - 21:00  Harpensemble
21:00 - 21:05 Brijklok luidt
21:05 - 21:25 Schoolkinderen vertellen verhaal
21:25 - 21:45  Pauze
21:45 - 22:05 Verhaal wethouder Ilona Lagas en vertellers HKO
22:05 - 22:20 Act Magic John
22:20 - 22:30 Afsluiting

Programma Marktplein
20:30 – 20:45 Opening door wethouder Ilona Lagas
20:45 – 21:30 ISIS
21:30 – 21:45 Pauze
21:45 – 22:30 Sneakerfreak + afsluiting

Stadsnachtwandeling in het centrum van Ommen
Er zijn twee wandelingen waaraan u kunt deelnemen
20:30 uur Start eerste wandeling
21:30 uur Start tweede wandeling
Tijdens deze wandelingen kunt u luisteren naar verhaalvertellers van de Historische Kring Ommen

Wandeling Natuurinformatiecentrum Ommen langs de Steile Oever
19:30-20:00 uur Ontvangst in het Natuurinformatiecentrum en toelichting op de wandeling door boswachter Henk Steen
20:30 uur Begin van de wandeling langs de Steile Oever
22:00 uur Einde van de wandeling
Onder leiding van boswachter Henk Steen vertrekt u bij het Natuur Informatiecentrum en maakt u in het donker een wandeling in de omgeving. U ervaart dan wat u allemaal nog ziet in het donker en hoort verhalen over  dieren die juist in de nachtperiode actief zijn.