Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De vereniging heeft een zienswijze ingediend over het voorkeurstracé voor de N340/N48.

Lees hier de tekst van onze zienswijze.

Zoeken