Zoogdierenwerkgroep

Deze groep verzamelt gegevens over aantallen en soorten zoogdieren in Ommen en omgeving. Ook is de werkgroep actief met bescherming van zoogdieren.

Enkele activiteiten:
• vleermuizenonderzoek
• controle dassentunnels
• onderdoorgangen voor kleine zoogdieren

 • Dode otter gevonden in Dalfsen

  Langs de Poppenallee in Dalfsen is een dode otter gevonden. Het beestje is vermoedelijk doodgereden.   "Op de Poppenallee is een plek waar de otters de dijk richting de Vecht oversteken", vertelt ecoloog en otterspeurder Vincent Martens aan RTV Oost.

  Volgens de Martens zitten er sinds een jaar of vijf een aantal otters in Dalfsen. "We zijn erachter gekomen dat de beesten via de weteringen hun weg terug vinden, helemaal naar Zwolle." Waarschijnlijk is het beestje doodgereden.

  ...
 • Alternatief tracé fietspad Varsen kan de Otter redden

  Onze vereniging pleit voor een alternatief fietspadtracé in de buurtschap Varsen. Wij worden hier in gesteund door Stichting Das en Vecht en de provinciale Otterwerkgroep.
  Met dit alternatief willen wij voorkomen dat voor verstoringgevoelige soorten als Otter en Das zullen verdwijnen uit dit gebied.

  foto: Hugh Jansman

  Wij vinden als natuurorganisaties dat het door

  ...
 • andere berichten: Nacht van de vleermuis 2016 in buurtschap Junne

  In het weekend van vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus a.s. wordt de jaarlijkse Europese Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Meer dan 30 landen doen hier aan mee. Door heel Nederland worden er activiteiten zoals vleermuisexcursies met batdetector georganiseerd voor volwassenen en kinderen.

  In het Overijsselse Vechtgebied worden op beide dagen vleermuisexcursies verzorgd door natuurgids Herma Jaspers Kotterink uit Junne (gemeente Ommen).  Vooraf aanmelden is nodig: via e-mail

  ...
 • Wildspotter

  Afgelopen jaren heeft de provincie Overijssel honderden faunapassages gerealiseerd. Buizen onder de weg door of ecoducten over de weg heen worden elke nacht gebruikt door verschillende dieren, zoals marters, dassen, otters, reeën en vossen. Het doel van deze passages is de verkeersveiligheid voor mens en dier te verhogen en natuurgebieden met elkaar te verbinden.

  Faunapassage

  ...
 • De wezel (Mustela nivalis)

  De wezel is in Europa het kleinste roofdier en behoort tot de familie van de marterachtigen. Samen met de hermelijn, bunzing, otter, boom- en steenmarter, otter, en das vormt deze familie van marterachtigen de grootste groep landroofdieren in Nederland. Vooral met de hermelijn wordt een wezel nog wel eens verwisseld.

  In het veld kun je hem herkennen als een snel bewegend rank roofdiertje, dat soms snel even over een pad rent, of even in en uit de vegetatie schiet. Soms staat het

  ...
 • Speuren naar sporen

  Zaterdag 6 februari was er weer een leuke en leerzame excursie ‘Speuren naar sporen’ met onze eigen boswachter Arend Spijker. Ongeveer 25 natuurliefhebbers, waaronder een stuk of tien kinderen, deden mee aan de excursie.

   

  De meeste deelnemers waren niet-leden; een aantal daarvan gaf aan meteen lid te zullen worden. Het werd een boeiende tocht door het Junner Koeland, waarover Arend

  ...
 • Speuren naar Sporen

  Wij organiseren op zaterdag 6 februari ' Speuren naar Sporen'. Iedereen  kan, onder begeleiding van boswachter Arend Spijker, op zoek naar dierensporen. Hij neemt mensen mee naar  de vaak verborgen sporen van dierlijke activiteiten. Latrines van dassen, konijnenkeutels, vraat van een specht om bij insecten te kunnen komen, het skelet van een door een roofvogel  gedode duif en natuurlijk de sporen van pootjes in het zand. Van een ree? Een bunzing? Een haas? Boswachter

  ...
 • De Das terug van weggeweest

  Het zaaltje in de Carrousel barstte bijna uit zijn voegen vanwege de belangstelling voor de Dassenavond, die we organiseerden op 20 november. Ongeveer 70 geïnteresseerden luisterden naar de presentatie van Jaap Mulder, die twintig jaar geleden betrokken was bij de herintroductie van dassen op Landgoed Eerde.

  Hij gaf een interessant kijkje in het leven van de Das, die het in Nederland weer aardig goed doet. Dassen worden maximaal 12 jaar oud, en krijgen 8 à 10 jongen, die totaal

  ...
 • Avond: "De Das terug van weggeweest"

  Dit jaar, 2015, is uitgeroepen tot het jaar van de das. Daarom besteden Vereniging voor Natuur en Milieu de Vechtstreek en Stichting Das & Vecht extra aandacht aan dit schuwe dier, dat vooral in de schemering en 's nachts actief is. Op vrijdag 20 november vindt er een thema-avond over dit bijzondere zoogdier plaats in de Carrousel.

  foto Ella Roelfs

  Rond 1980 was het

  ...
 • VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE NATUUR IN HET VECHTDAL

  De Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek en Natuurmonumenten zoeken enthousiaste personen die zich willen inzetten voor de natuur dicht bij huis. Op donderdag 5 november 2015 is er een informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk in Kasteel Eerde.

  Wie zoeken we?
  Hou je ervan lekker buiten aan de slag te gaan met een zaag en schop of juist in alle rust vogels te inventariseren? Of vind je het leuk om bezoekers mee te nemen naar de mooiste plekjes

  ...
 • Vacature vrijwilligers voor de zoogdierenwerkgroep

  Onze vereniging heeft als doelstelling het mede-instandhouden van deze natuurwaarden door studie en bescherming van natuur en milieu. Wij zijn actief in Ommen en omgeving.

  We zoeken mensen voor:

  • Vleermuis onderzoek
  • Dasseninventarisatie- en monitoring
  • Boommarteronderzoek
  • Mensen die evt. een eigen onderzoek naar een zoogdiersoort(en) wil(len) opstarten

  Taakomschrijving

  Mee helpen

  ...
 • Vreemde vondst bij opschoonactie bewoners AZC

  Half februari werd door een aantal bewoners van het Asiel Zoekers Centrum  Besthmenerberg actie ondernomen om zwerfvuil op te ruimen. Zo'n 20 bewoners trokken in felgroene hesjes en met stevige handschoenen aan vanaf de Beerzerweg richting het centrum van Ommen.

  steenmarterAZC

  Naast het gebruikelijk afval als plastic, blikjes en papier werd ook

  ...
 • Otterlezing door Hugh Jansman

  Het zaaltje in de Carrousel zat goed vol op 19 februari. Zo'n 55 mensen waren afgekomen op de lezing die otterspecialist Hugh Jansman hield over de visotter. Met veel passie en kennis nam Hugh ons mee in de wereld van dit bijzonder dier, dat volgens Jansman helemaal hoort bij Nederland-waterland. De otter is het grootste landroofdier van Nederland en was er in de jaren '80 vrijwel uitgestorven. Gelukkig nog voordat de otter echt uitstierf, waren er al inspanningen om dit watervlugge dier te

  ...
 • Otterlezing door otterspecialist Hugh Jansman

  Op 19 februari zal otterspecialist Hugh Jansman, op uitnodiging van de Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek, een lezing geven over de otter. Jansman is een geboren Sallander en werkt bij Alterra. Hij heeft een aantal jaren in het bestuur van de Zoogdierenvereniging gezeten.

  De otter stierf in Nederland uit omdat zijn leefgebied te veel versnipperd raakte, door

  ...
 • Visotter terug!

  Ondertussen heb ik voor de derde keer sporen heb gevonden van de Visotter,  sinds februari 2012. De eerste keer was ik samen met Arend Spijker sporen aan het zoeken.  Niet speciaal van de Visotter maar sporen van alles wat we maar konden ontdekken in de natuur. Toen vonden we een spraint van de Visotter:  Dit was op 11 februari 2012!

  ...

 • Inspectie vleermuiskasten

  Bericht van de Zoogdierenwerkgroep:

  Op Landgoed Eerde hangen zo’n 150 vleermuiskasten, die wij als zoogdierwerkgroep regelmatig controleren.  Zo’n 4 à 5 keer per seizoen inspecteren wij alle kasten, dan kijken we wat er in zit, noteren wij de soorten en aantallen, maar ook andere bijzonderheden.  Eén keer per jaar maken we de kasten schoon, zodat ze niet verstopt raken met spinnenwebben en nesten van wespen en/of andere insecten. Zaterdag 15 november  was de laatste

  ...
 • De eekhoorn, Sciurus vulgaris

  Voor weekblad de Toren uit Hardenberg zijn dit jaar verschillende natuurorganisaties gevraagd een bijdrage te leveren voor een maandelijks item. De Vechtstreek is een van hen. Er kon uit een aantal onderwerpen gekozen worden en er is door de Vechtstreek gekozen voor de eekhoorn, omdat dit mooie diertje Zoogdier van het Jaar is. Mogelijk hebt u onderstaand artikel dus al wel in de Toren gelezen, maar de eekhoorn verdient onze aandacht dubbel en dwars.


  Misschien

  ...
 • De otter (Lutra lutra): een bijzondere Vechtbewoner

  Steeds vaker wordt de otter waargenomen in het Vechtdal. Ook de afgelopen weken komen er verschillende meldingen dat de aanwezigheid van de soort is waargenomen in de omgeving van Varsen/Vilsteren. Vraatsporen van de otter, zoals vissenkoppen en aangevreten vissen, worden geregeld  waargenomen. Maar ook de spraints (uitwerpselen), waarin vaak visschubben zijn te vinden, duiden op de aanwezigheid van de otter. Dat is een goed teken! Het geeft aan dat het leefgebied van de otter

  ...
 • Nestkastonderzoek vleermuizen Eerde 2013

  Al jarenlang controleert de vleermuisgroep, onderdeel van onze zoogdierwerkgroep, vijf tot zes keer per jaar alle vleermuiskasten op landgoed Eerde en het Eerder Achterbroek.  Ook in 2013 hebben wij weer mee gewerkt aan het vleermuisnestkastonderzoek van Theo Douma en Daniël Tuitert. We hebben dit jaar zes inventarisatierondes gehad, en in november een grote schoonmaak en reparatie van de kasten. Buiten Daniël Tuitert en Theo Douma, deden hier dit jaar aan mee Petra Otte, Sharon Boekhout,

  ...
 • Vechtotter wacht op Duitse partner

  Als gevolg van gestage inrichting van de Overijsselse Vecht tot halfnatuurlijke rivier wordt het leefgebied voor de otter steeds beter. Naast waarnemingen van deze soort in Dalfsen en Ommen is ook meer stroomopwaarts van de Vecht bij Junne een otter gesignaleerd.

   Ecologen van het Waterschap Velt en Vecht en het onderzoeksinstituut Alterra hopen dat er spoedig een date plaatsvindt tussen “onze” Vechtotter en een Duitse otter. Dit om inteelt te voorkomen.

  Lees

  ...

Pagina 2 van 4