Onze vereniging pleit voor een alternatief fietspadtracé in de buurtschap Varsen. Wij worden hier in gesteund door Stichting Das en Vecht en de provinciale Otterwerkgroep.
Met dit alternatief willen wij voorkomen dat voor verstoringgevoelige soorten als Otter en Das zullen verdwijnen uit dit gebied.

foto: Hugh Jansman

Wij vinden als natuurorganisaties dat het door Plaatselijk Belang Varsen voorgestelde tracé, dat dwars door het leefgebied van Otter en Das gaat, te veel onrust veroorzaakt voor deze beschermde diersoorten. Hierdoor kunnen ze uit Varsen verdwijnen. De Otter is sinds 2014 weer terug in het Vechtdal. 'Je moet deze kwetsbare soorten een kans geven,' vinden we, 'Je moet trots zijn dat deze soort weer in je gebied voorkomt.'

Het door ons voorgestelde alternatieve fietspadtracé verbindt het bestaande fietspad De Ziel met het cultuurhistorisch kunstwerk Varsen en ligt voor een deel langs de Vecht. Zo kan de Vecht volop beleefd worden. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van Plaatselijk Belang Varsen om de Vecht volop te kunnen beleven. Met de bouw van een uitzichttoren kunnen bewoners en recreanten van dit rustgebied blijven genieten. Hiermee wordt een extra kwaliteit aan het gebied toegevoegd. Begin volgend jaar moet de gemeenteraad van Ommen beslissen voor welk tracé gekozen wordt. 

Op de aanklikbare kaart is de situatie weergegeven: