Het zaaltje in de Carrousel barstte bijna uit zijn voegen vanwege de belangstelling voor de Dassenavond, die we organiseerden op 20 november. Ongeveer 70 geïnteresseerden luisterden naar de presentatie van Jaap Mulder, die twintig jaar geleden betrokken was bij de herintroductie van dassen op Landgoed Eerde.

Hij gaf een interessant kijkje in het leven van de Das, die het in Nederland weer aardig goed doet. Dassen worden maximaal 12 jaar oud, en krijgen 8 à 10 jongen, die totaal afhankelijk zijn van hun moeder. Aanwezigheid van de vader wordt de eerste tijd door haar niet echt op prijs gesteld.  

Bijzonder was wat Mulder vertelde over het menu van de Das. Een echte opportunist, die eigenlijk alles eet wat hij tegenkomt. Werd eerder gedacht dat de Das voornamelijk regenwormen at, door onderzoek is gebleken dat dassen inderdaad veel regenwormen eten, maar evenzoveel maïs, daarnaast fruit, eikels, eieren, hommelnesten, mestkevers en zoogdieren. Muizen, mollen, ratten en konijnen staan op het menu. Zelfs af en toe een egel. Met zijn scherpe nagels is hij in staat een egel open te krijgen. Het enige dier dat ook egels eet is de Oehoe. 

(foto Ella Roelfs)

Gerko van den Akker, van de Stichting Das en Vecht, liet een prachtig filmpje zien over dassen.

Hij vertelde over de aantallen dassen: in 1900 waren er nog 20.000 in Nederland, waarvan 500 in het Vechtdal. De aantallen daalden gestaag van (landelijk) 2200 in 1960 naar 1200 in 1980, en in het Vechtdal van 50 in 1960 naar 1 in 1980. Inmiddels zijn er in Nederland weer zo'n 6.000 dassen en in het Vechtdal 300.  Dat de populatie in de 20e eeuw zo dramatisch daalde kwam voornamelijk door de jacht, die door bij bijvoorbeeld agrariërs 'bestrijding' werd genoemd, omdat zij nogal eens schade van dassen op hun percelen hadden. Tegenwoordig is het verkeer de grootste bedreiging van de Das. In één jaar worden ongeveer 800 dassen doodgereden. Ze overleven dankzij 'ontsnappingsmogelijkheden' als dassentunnels en hekken.

Na de pauze konden de aanwezigen vragen stellen en ontstonden er interessante gesprekken. De aanwezigen keerden huiswaarts met een schat aan informatie over dit schuwe dier, dat dit jaar Zoogdier van het Jaar was.