Al jarenlang controleert de vleermuisgroep, onderdeel van onze zoogdierwerkgroep, vijf tot zes keer per jaar alle vleermuiskasten op landgoed Eerde en het Eerder Achterbroek.  Ook in 2013 hebben wij weer mee gewerkt aan het vleermuisnestkastonderzoek van Theo Douma en Daniël Tuitert. We hebben dit jaar zes inventarisatierondes gehad, en in november een grote schoonmaak en reparatie van de kasten. Buiten Daniël Tuitert en Theo Douma, deden hier dit jaar aan mee Petra Otte, Sharon Boekhout, Arend Spijker, Machteld Oudshoorn en Karl van Dorsten.
Speciaal noem ik hier ook nog Bram van de Veen. Ondanks dat hij als tachtigjarige nog volop meedraaide heeft hij halverwege dit seizoen gemeend te moeten stoppen. Bram bedankt! 


Tijdens de laatste schoonmaakronde  zaten er nog 8 Franjestaarten en 88 Rosse in de kasten.Verder werden er in de kasten  dwerg- en  ruigedwergvleermuizen, gewone grootoor, rosse-  en franjestaartvleermuizen aangetroffen.

 

Kolonie franjestaarten in een vleermuiskast

op het Eerder Achterbroek

 

gewone grootoorvleermuizen in

vleermuiskasten op het Eerder Achterbroek

 

kolonie rosse vleermuizen

Vleermuiskast in een van de laanbomen van landgoed Eerde