Onze vereniging heeft als doelstelling het mede-instandhouden van deze natuurwaarden door studie en bescherming van natuur en milieu. Wij zijn actief in Ommen en omgeving.

We zoeken mensen voor:

 • Vleermuis onderzoek
 • Dasseninventarisatie- en monitoring
 • Boommarteronderzoek
 • Mensen die evt. een eigen onderzoek naar een zoogdiersoort(en) wil(len) opstarten

Taakomschrijving

Mee helpen bij onderzoek, inventarisatie en monitoring van verschillende zoogdieren.

Momenteel zijn we actief met:

 • Inventariseren en monitoren van vleermuiskasten op oa landgoed Eerde, dit doen we samen met provinciale vrijwilligers.
 • Inventarisatie en monitoring van dassenburchten in het Vechtdal, we werken samen met stichting Das &Vecht. Vrijwilligers hebben de verantwoordelijkheid voor een eigen onderzoekgebied.
 • Onderzoek naar andere marterachtigen, met name naar boommarters.

Wat verwacht de vereniging van de vrijwilliger?

 • Betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht in natuurwaarden
 • Beschikbaar stellen van je eigen (vrije)tijd
 • Organisatietalent (coördinator)
 • Inspirator (coördinator)
 • Schakel tussen bestuur en werkgroep (coördinator)
 • Verantwoordelijk voor afgesproken inventarisatie-/monitoring-werkzaamheden (coördinator)
 • Basiskennis van zoogdiersoorten
 • Hij/Zij kan zelfstandig werken
 • Draagt zorg voor afgesproken inventarisatie-/monitoring-werkzaamheden en levert de gegevens periodiek in volgens afgesproken en relevante methodiek;
 • Stemt werkwijze en inhoud van de informatie af met de coördinator
 • Houdt zich aan de voorwaarden in de vergunning(en).

Wat biedt de vereniging de vrijwilliger?

 • Bezig zijn in de natuur en in bijzondere natuurgebieden
 • Waar nodig, begeleiding en ondersteuning in (gebrek aan) kennis
 • (Basis)materiaal wat nodig is voor inventarisatie- en monitoringswerk

Welke kennis is nodig?

 • Basiskennis zoogdieren
 • Ecologische basiskennis
 • Kennis van inventarisatie- en monitoringsystemen zijn niet vereist

Welke vaardigheden zijn gewenst?

 • Gevoel en interesse voor kwetsbare ecologische systemen
 • Samenwerking
 • Nauwkeurigheid
 • Betrouwbaarheid

Tijdsinvestering

Naar eigen mogelijkheden en in overleg met de contactpersoon van de vereniging/werkgroep. Vrijheid in gebondenheid!

Informatie en aanmelding

Heb je interesse in deze functie, neem dan contact op via het contactformulier op onze website.