Zoogdierenwerkgroep

Deze groep verzamelt gegevens over aantallen en soorten zoogdieren in Ommen en omgeving. Ook is de werkgroep actief met bescherming van zoogdieren.

Enkele activiteiten:
• vleermuizenonderzoek
• controle dassentunnels
• onderdoorgangen voor kleine zoogdieren

 • Vechtende herten in het Vechtdal?

  Enige overpeinzingen inzake de mogelijke toekomst en het toekomstig beheer van het Edelhert in Nederland in het algemeen en in Overijssel in het bijzonder.

  Samenvatting van de lezing gehouden voor de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek
  14 februari 2008

  ir P.B. (Bas) Worm

  Klik hier voor het

  ...
 • Komst edelhert zou Vechtdal op de kaart zetten

  De Stentor, zaterdag 16 februari 2008.
  Komst edelhert zou Vechtdal op de kaart zetten
  door Harry Woertink

  OMMEN - Het Overijssels Vechtdal zet zich met de komst van het edelhert nog meer op de kaart als toeristische trekker. Dat is de verwachting van de Ommer natuur en milieuvereniging De Vechtstreek als het edelhert vanuit de Veluwe in het Vechtdal wordt geïntroduceerd.
   
  Mensen vinden het leuk om edelherten te zien, zo is

  ...
 • Vleermuizenproject Eerde-Ommen

  Vleermuiswaarnemingen Eerde-Ommen
  De werkgroep inventariseert al enige tijd de vleermuizen in Eerde-Ommen.
  Klik hier voor een PDF-bestand met de telgegevens.

  Zeldzame Bechsteins vleermuis en Franjestaart op landgoed Eerde

  De kwetsbare en bedreigde (Rode lijst) soorten Bechsteins vleermuis en Franjestaart zijn waargenomen op het landgoed Eerde. Dit zijn de uitkomsten van

  ...
 • Dassen blijven in Ommen

  De das is een vaste bewoner geworden van landgoed Eerde in Ommen. Dat blijkt uit meerdere studies en verkenningen van Natuurmonumenten. Vijftien jaar nadat de dieren met de nodige moeite werden uitgezet, is een vaste populatie ontstaan van zo'n 25 dassen. "Het gaat om vier à vijf paren die jaarlijks zo'n drie à vier jongen krijgen", vertelt André Knollen van Natuurmonumenten.
  Meer info op : ...

 • Oproep waarnemingen marterachtigen

  Wellicht hebben jullie al vernomen dat de bunzing slechte tijden kent, om die reden roept de VZZ iedereen op om waarnemingen te melden.
  Dit jaar zijn Arend Spijker, Petra Otte en Karl van Dorsten begonnen om de werkgroep zoogdieren nieuw leven in te blazen ( buiten de vleermuisgroep kende de werkgroep net als de bunzing slechte tijden). We zijn nog een beetje zoekende naar onze identiteit en doelen maar vinden het verzamelen van meldingen prima in ons straatje passen.
  We willen

  ...

Pagina 4 van 4