Het zaaltje in de Carrousel zat goed vol op 19 februari. Zo'n 55 mensen waren afgekomen op de lezing die otterspecialist Hugh Jansman hield over de visotter. Met veel passie en kennis nam Hugh ons mee in de wereld van dit bijzonder dier, dat volgens Jansman helemaal hoort bij Nederland-waterland. De otter is het grootste landroofdier van Nederland en was er in de jaren '80 vrijwel uitgestorven. Gelukkig nog voordat de otter echt uitstierf, waren er al inspanningen om dit watervlugge dier te herintroduceren. In 2002 werden er dieren uitgezet in Natuurgebied Weerribben-Wieden, afkomstig uit o.a. Letland, Wit-Rusland, Polen en Tsjechië. Die doen het hier buitengewoon goed, zelfs beter dan verwacht, al is de balans tussen voortplanting en sterfte nog steeds precair.

Helaas heeft ook de 'nieuwe' populatie te lijden onder dezelfde gevaren als de vrijwel uitgestorven populatie: vernietiging en versnippering van hun habitat, het verkeer, visfuiken en vervuiling. Tegen een aantal problemen worden maatregelen getroffen, maar het verkeer blijft een groot probleem, 85% van de dode mannetjesotters zijn slachtoffer van het verkeer. Naast deze gevaren is er nog een ander probleem: inteelt. Genetische vitaliteit, daar gaat het nu om. Samen met Alterra doet Hugh op een nieuwe manier onderzoek naar de otter. Hij is dan vooral geïnteresseerd in…otterkeutels! De dieren hoeven niet meer gevangen te worden, een hele verbetering, en besparing op tijd en dus kosten. Via de nieuwe DNA-analysetechnieken zijn veel gegevens te halen uit de ontlasting. Zelfs hele stambomen van otters zijn daaruit te herleiden. En die zijn weer van belang voor het onderzoek naar inteelt.

Een aantal jaar hebben Hugh en zijn collega's helaas geen onderzoek kunnen doen. In de periode 2010-2013 werden er door staatsecretaris Bleeker daarvoor geen middelen beschikbaar gesteld. Hij noemde dat het 'Bleekergat'. In alle grafieken ontbreekt die periode, tot grote frustratie van Hugh en vele anderen….

Al met al was het een zeer interessante avond. Na de presentatie van Hugh werden er nog vragen gesteld, die hij met veel kennis en kunde beantwoordde. Voorzitter Hein Kuijper bedankte Hugh voor zijn presentatie, die volgens Hein, een soort van masterclass geweest was. Hugh wekte mede door zijn enthousiasme de indruk dat het otteronderzoek niet alleen zijn werk was, maar ook zijn hobby en dat hij nergens anders mee bezig was. Hij liet weten, dat het otteronderzoek slechts een paar procent van zijn werkzaamheden inhield en dat hij heel graag meer tijd en aandacht zou willen besteden aan de otter in Nederland.

tekst en foto: Dook van Gils