Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Als gevolg van gestage inrichting van de Overijsselse Vecht tot halfnatuurlijke rivier wordt het leefgebied voor de otter steeds beter. Naast waarnemingen van deze soort in Dalfsen en Ommen is ook meer stroomopwaarts van de Vecht bij Junne een otter gesignaleerd.

 Ecologen van het Waterschap Velt en Vecht en het onderzoeksinstituut Alterra hopen dat er spoedig een date plaatsvindt tussen “onze” Vechtotter en een Duitse otter. Dit om inteelt te voorkomen.

Lees meer:
http://www.destentor.nl/regio/ommen/otter-zoekt-duitse-date-langs-de-vecht-1.4064823?ref=category_header 

Zoeken