Op 24 januari gaf ganzen- en zwanenkenner Hans Dekkers een lezing in het NICO. De zaal was goed bezet met zo'n 35 belangstellenden. Hans vertelde boeiend over de meest uiteenlopende soorten ganzen, die hij gezien en gefotografeerd heeft op zijn talrijke reizen naar de meest exotische oorden, maar ook in Nederland. Variërend van de ook voor ons bekende soorten als Grauwe gans en Kleine rietgans tot zijn passie: Arctische ganzen en watervogels als de Toendra rietgans en Koningseidereenden. Vanwege die passie heeft hij vaak onder Siberische omstandigheden zijn werk gedaan, waarover hij smakelijk kon vertellen. In de tijd, dat hij in tentjes zat in Noord-Siberië was er nog geen sprake van mobiele telefoons en satellietverbindingen. Hij werd daar gedropt met een aantal wetenschappers door een helikopter en zeven weken later weer opgehaald. Contact met het thuisfront was er dus niet. De beelden met een aantal tenten op een eindeloze sneeuwvlakte spraken boekdelen. "Je moet er iets voor over hebben!" was een veelgehoord commentaar van hem bij zijn dia's.

foto: Martien Naarding

Dat het met de ganzen in Nederland (te) goed gaat, hoeft geen betoog. Boeren klagen wat af over deze vogels, die heel wat brandstof nodig hebben. Dagelijks eet een gans 500-1.000 gram gras. Voor één vlieguur moet een gans vier uur fourageren. Als je dan nagaat, dat de Rotgans 3.000 kilometer in één keer kan vliegen, kun je je voorstellen hoelang hij moet eten om die tocht te overleven.Wat een fabel is, volgens Hans, is dat als een gans ergens gepoept heeft, een koe dat gras niet meer wil eten. "Dat is wel het geval bij zwanen." In een kleine 40 jaar is het totaal aantal ganzen in Nederland vertienvoudigd. Waren en in 1975 zo'n 250.000 ganzen, dat aantal ligt nu rond de 2,5 miljoen. In 2012 zijn er 190.000 afgeschoten. Nog zo'n fabel: ganzen zouden het H5Ni-virus overbrengen. Er zijn in de loop der jaren vele ganzen gecontroleerd op dat virus, maar het is nooit aangetroffen bij deze vogels. Al met al een boeiende avond, waarop de aanwezigen weer iets meer te weten zijn gekomen over deze slimme vogels.

Dook van Gils