Op vrijdag 24 januari a.s. verzorgt Hans Dekkers (1948) een lezing over de in Nederland voorkomende wilde ganzen en zwanen.  De lezing wordt gehouden in het Natuurinformatiecentrum Ommen en begint om 20.00 uur.

 

Hans Dekkers is al vanaf zijn 7e jaar sterk geïnteresseerd in vogels en dan vooral watervogels. Om en nabij die leeftijd bezocht hij al zeer frequent Burgers Zoo. Zijn boterhammen at hij daar op bij de ganzenvijver waar toen heel veel soorten eenden en ganzen in rondzwommen. Later is hij zich gaan toeleggen op het fotograferen van vogels in de vrije natuur. Eerst probeerde hij zoveel mogelijk soorten vogels vast te leggen, maar na enkele jaren richtte hij zich vooral op het maken van dia’s van wilde ganzen en zwanen. Zijn drijfveer was niet alleen om de diverse soorten te fotograferen, maar speciaal hun gedrag en dat op een esthetisch verantwoorde wijze. Dat resulteerde in een aantal boeken, waarvan de meest bekende zijn: ‘Ganzen, grazers op trek langs de vorstgrens’ en Ganzen en Zwanen, Arctische trekvogels bij boeren te gast. Zijn foto’s zijn gepubliceerd in veel tijdschriften, boeken e.d. in binnen- en buitenland. Hans fotografeerde niet alleen op zijn favoriete plekken in Nederland, zoals Noord- en Zuidwest Friesland, Noordwest Overijssel, Noordoostpolder, Schiermonnikoog, Ameland en Zeeland, maar ook in Europa (België, Bulgarije, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Siberië, IJsland) en buiten Europa (Japan, Noord- en Zuid Amerika, Australië en Afrika). In zijn lezing ligt de nadruk op de in Nederland voorkomende ganzen en zwanen, zowel in de winter en de zomer. Niet alleen toont hij beelden van de vogels in het Nederlandse landschap, maar ook foto’s gemaakt in de broedgebieden in het verafgelegen en moeilijk toegankelijke noorden van Siberië en IJsland.

(van niet-leden vragen we een bijdrage van 2 euro; gezinnen met kinderen betalen maximaal 5 euro)