Bij  de herstelwerkzaamheden  van de Regge hoort ook een  kunstmatig aangelegde oeverzwaluwwand  achter een waterpoel bij Hancate.  Dit is het eerste jaar dat deze wand in gebruik is genomen.  In het voorjaar van 2014 hebben Jan Vrijlink,  Han Bouman en Annemiek van Baren de gaten gevuld met leemzand in de hoop dat er dit jaar veel Oeverzwaluwen gebruik  van zullen maken om hun legsel op deze locatie groot te brengen.  Dit is zeker gelukt en we kunnen dan ook spreken van een groot succes wat betreft de oeverzwaluwwand bij Hancate. 

Ondertussen hebben een aantal mensen van de vogelwerkgroep geholpen bij het monitoren van de Oeverzwaluw aldaar. Han Bouman, de ringer, heeft samen met Jan Vrijlink ( ringer in opleiding ) meerdere ringen om een pootje van de tijdelijk ( zeer kort )  gevangen  Oeverzwaluwen aangebracht. Het vangen gebeurt met behulp van een mistnet  waarna de gevangen vogels er zeer zorgvuldig uit worden gehaald door de diverse medewerkers aan dit project. Daarna worden de gevangen Oeverzwaluwen gedetermineerd op geslacht ( man, vrouw, juveniel ) en  worden ze voorzien van een ring met een uniek nummer ( combinatie cijfers en letters ). Tevens worden  een aantal biometrische gegevens opgenomen en genoteerd zoals het meten van de vleugel en het gewicht. Han heeft een geniale manier gevonden om het gewicht  van deze kleine  vogeltjes te bepalen: Een aantal PVC buisjes van verschillende afmetingen in doorsnee  aan elkaar gemaakt en deze komt met vogel en al op de weegschaal. Ook wordt er nog gekeken naar de buik: vol in de veren, bloot, strak, gerimpeld en zo ja: in welke mate is dit het geval. Daar zijn dan weer nummers voor die genoteerd dienen te worden.  Als alle gegevens bekend en genoteerd  zijn, gaan de Oeverzwaluwen in een speciale box totdat alle vogels klaar zijn, want het is uiteraard niet de bedoeling dat ze twee keer op één avond worden gevangen.  

Resultaat in 2014:

20 juni 2014: 53 Oeverzwaluwen gevangen waarvan 3 terugmeldingen afkomstig uit Spanje , Frankrijk en Zwolle.

03 juli 2014: 64 Oeverzwaluwen gevangen waarvan 32 terugmeldingen  afkomstig uit deze kolonie. 

17 juli 2014: 69 oeverzwaluwen gevangen waarvan 18 terugmeldingen.

Het merendeel  is de vorige keer reeds geringd door Han maar er waren ook twee nieuwelingen bij die  elders  in Nederland geringd zijn.  De Oeverzwaluwen op de Brink in Ommen zijn tevens  allemaal geringd! Deze groep had een berg zand, wat er toch al lag, in gebruik genomen. Dit waren totaal  12 Oeverzwaluwen.

Han Bouman en Ella Roelfs