Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

In Beerze zitten al een aantal dagen een 3-tal Lepelaars in het gebied dat onlangs door het waterschap Velt en Vecht is ingericht voor ruimte voor de Vecht.

Deze nieuwe gasten reageren direct op de voor hen gunstige situatie die is ontstaan als gevolg van de uitgevoerde rivierkundige maatregelen om de Vecht meer ruimte te geven bij overstromingen. De Lepelaars foerageren volop in de plasdras situaties en geulen die in het winterbed zijn ontstaan. Ook Oeverlopertjes en Kleine zilverreiger weten de nieuwe plekken snel te vinden.

 Ruimte voor de Vecht is gericht op meer waterveiligheid. En de natuur lift volop mee!
lepelaars
 foto Johan Poffers

Zoeken