Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Maandagavond 1 april 2019, ontdekken Machteld Oudshoorn, Klaasje Koopman en ik, tijdens de jaarlijkse reeën telling op Landgoed Eerde, een prachtige gevlamde nachtvlinder op een raamkozijn van de woning van Machteld. De schoonheid en grootte van de vlinder is zeer indrukwekkend. We nemen uiteraard foto’s om het diertje op een later tijdstip te determineren.
Machteld ontdekt in één van onze Nachtvlinderboeken dat het hier om een zeldzame, bedreigde nachtvlindersoort gaat.
Machteld stuurt snel een foto door naar Evert Ruiter, ecoloog en deskundige op dit gebied. Evert is aangenaam verrast met de vondst omdat deze vlinder de allereerste vondst is in Ommen en omstreken. Nog dezelfde dag hoort Machteld hetzelfde van Ruben Vermeer, ecoloog bij Natuurmonumenten op Landgoed Eerde. Zowel Evert als Ruben zijn zeer geïnteresseerd in de vondst. Mensen die zich bezighouden met het monitoren van nachtvlinders waren reeds bezig geweest met het zoeken van de soort in de omgeving van Ommen, maar tot nu toe steeds zonder resultaat. Hier is een einde aangekomen sinds deze prachtige Berkenspinner is geland op het raamkozijn van Machteld Oudshoorn op Landgoed Eerde.


Berkenspinner
Van deze familie, die ongeveer wereldwijd uit 60 soorten bestaat, komt slechts één soort in Nederland en België voor namelijk deze gevlamde vlinder (Endrimis versicolora) De familie van deze soort is het meest verwant aan de nachtpauwogen ( Saturniidae). De vlinders zijn vrij groot en hebben een fors gebouwd lichaam waarbij de vrouwtjes groter zijn dan de mannetjes.

 

Verslag Ella Roelfs-Rijzebol. Fotografie Machteld Oudshoorn en Ella Roelfs-Rijzebol

 

De Rode wouw kwam zeer beperkt voor in Midden en West Europa maar ontbrak gedurende veel jaren, vanaf 1980, als broedvogel. Sinds 2010 is de Rode wouw mondjesmaat terug in Nederland. Vanaf 2014 waren er drie broedparen en in 2015 waren dat er vijf. De grootste populaties komen voor in Duitsland, Frankrijk en Spanje. Ook in Zwitserland zie ik frequent Rode wouwen vliegen en het is bekend dat de populatie in Engeland toeneemt. De Rode wouw is een beschermde inheemse diersoort. Omdat de soort tot voor kort ontbrak in ons land, kenden we het gedrag van de soort in het opvangcentrum tot nu toe niet en was het dus aftasten hoe we een prachtige, maar tevens zwaar ondervoede en gewonde Rode wouw, van 36 dagen oud, weer gezond en wel terug konden zetten in de natuur.

Han Bouman, ringer en coördinator van onze Vogelwerkgroep, is ondertussen een ervaring rijker wat betreft de soort. Omdat Han jarenlange ervaringen heeft met gewonde, zieke en/of ondervoede roofvogels en de dieren niet, of zo min mogelijk in contact brengt met de mens, bracht Mark Zekhuis (Senior Ecoloog Landschap Overijssel) een ondervoede, aan zijn poot gewonde Rode wouw bij Han. Eerder was deze Rode wouw, het kleinste jong uit het nest, al geringd door Stef van Rijn, met een ring van het Vogeltrekstation + een rode kleurring. Rode wouwen bouwen gammele nesten. Helaas waaide het nest uit de boom toen de broers en zussen van dit jong al takkeling waren. Het kleinste jong werd drie dagen erna onder het nest, op de grond, gevonden door Erwin van Manen. De vogel was ondertussen al behoorlijk verzwakt.
Belangrijk voor ons was dat het dier dit zou overleven!


De aanblik zag er heel triest uit!

Begin juni was er weer een vleermuizenkastencontrole op Landgoed Eerde en in het Eerder Achterbroek. Met name de rosse en de franjestaartvleermuis waren goed vertegenwoordigd dit keer.

In deze tijd van het jaar zijn er wel jonge vleermuizen te verwachten, maar het is steeds weer een aangename verrassing als dat ook inderdaad het geval blijkt te zijn. Het zijn echt de krenten in de pap als je in een kast kijkt en er tussen een kluwen van zo'n 30! franjestaartvleermuizen een paar jonge vleermuizen blijken te zitten. Daar doen we het voor!

Arend Spijker

Soms lopen wegen opeens anders dan gepland, maar dat kan dan tot onze grote verrassing naar prachtige waarnemingen leiden.

Gerbrand Groen zag een troep Sijsjes gemengd met maar liefst 19 Barmsijsjes op zaadjes knabbelend van boom naar boom vliegen. Barmsijsjes vormen grote groepen als ze 's winters uit Groot-Brittannië naar Europa trekken.
Uiteraard waren Machteld en ik onmiddellijk enthousiast en zijn nog dezelfde middag op onderzoek uitgegaan. Gelukkig waren ze er nog, al waren het er niet zoveel als de troep gesignaleerd door Gerbrand! Machteld kon gelukkig eentje vastleggen op de gevoelig plaat want Barmsijsjes en Sijsjes zijn kleine druktemakers: ze zitten nauwelijks stil.  


Barmsijsjes zijn bruin- grijzig gestreepte vinkjes. Omdat ze een rode kruin hebben lijkt het net alsof ze met hun  kop in de rode jam hebben gezeten.

Verder zagen we een Ooievaar, 20 Sijsjes, 1 Roodborsttapuit, een Goudvink man, 3 reeën en een konijn.
Wij hebben ook nog gezocht naar onze grote vriend de Klapekster maar helaas was deze niet thuis!
Henk Jan Bezemer wilde de Barmsijsjes ook graag spotten en is dus ook op onderzoek uitgegaan. Helaas geen Barmsijs meer te bekennen, want zoals u weet, hebben vogels vleugeltjes! Kortom: de vogels waren gevlogen! Maar tot zijn grote vreugde was de Klaspekster nu wel thuis!
En jawel: Henk Jan kon de kleine struikrover zelfs fotograferen! 


Klapeksters zien eruit als kleine Zorro’s vanwege het “maskertje” op hun kop.

De volgende dag zijn Machteld en ik naar De Sprengenberg gereden, om het één en ander te spotten.

We zagen daar o.a. prachtige Putters, Graspiepers, Roodborsttapuiten en een Havik. Maar de grote verrassing kwam aan het einde van de middag, onderweg naar huis:

Zoeken