Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De geheimzinnige Bosuil leeft vooral ’s nachts. Zij kunnen prima zien in het donker. Uilen draaien niet met hun oogbollen maar ze zijn in staat hun flexibele hals bijna rond te draaien: vandaar dat ze de hele omgeving  heel snel in beeld hebben! 

De Bosuil komt voor in Europa en in Azië. Maar de populaties van beide continenten zijn van elkaar gescheiden door onbezet gebied!

De belangrijkste biotoop van de Bosuil zijn loofbossen met vooral oude bomen. De bomen gebruiken ze als uitkijkpost en, als er een gat in zit,  om in te broeden. De Bosuil broedt al vroeg: ze beginnen al te broeden in februari. Het kapseizoen mag doorgaan tot 15 maart: dat is heel erg  jammer voor diverse soorten vogels. Bosuilen en Raven kunnen hier de dupe van worden, als er geen aandacht aan wordt geschonken door de opdrachtgevers van de diverse natuurgebieden. Gelukkig zijn er ook natuurbeheerders die hier rekening mee houden.

Helaas raken er nog veel vogels verstrikt in prikkeldraad.  Op de tweede Pinksterdag vonden Machteld en ik nog een klein “restje” Kerkuil! Doodsoorzaak: verstrikt in prikkeldraad gebruikt als afscheiding van een weiland. Helaas wordt er, naar onze mening, volkomen zinloos, regelmatig prikkeldraad gebruikt als afscheiding van een snelweg of als scheiding tussen weilanden. Hierdoor komen jaarlijks ook veel vogels om: veel TE veel.

Bij onze vondst waren er nog een paar grotere veren en een flink stuk huid met veertjes zichtbaar, waaruit we konden opmaken dat deze Kerkuil te veel huid verloren had om een dergelijk incident te overleven. We hebben getracht het restje uil los te rukken, maar helaas zat een klein deel overblijfstel veel te vast en moesten we een pluk laten zitten. Nu maar hopen dat dit geen Kerkuil is met een nest, want die kans is natuurlijk groot.

De Raaf is een vroege broedvogel!  Daarom is het geen overbodige luxe nesten van de Raaf al in het vroege voorjaar in de gaten te houden.  Kenners  kunnen aan het gedrag van het ouderpaar zien of het broedvogels zijn of rondzwervende vogels, die nog  niet geslachtsrijp zijn.
De Raaf is honkvast . Hij gebruikt jaren achtereen hetzelfde nest en breidt het ook ieder jaar ietsje uit. De Raaf is monogaam en blijft zijn hele leven bij zijn partner. Hij kan tientallen jaren oud worden.
Bij  onze Vogelwerkgroep trekken leden, waaronder Gerbrand Groen, er regelmatig op uit om te kijken of er weer Raven broeden en of er  nog nieuwe nestlocaties zijn. Als er jongen zijn en deze  groot genoeg zijn om te ringen, komt  het vaste ringteam  in actie,  zodat de jongen geringd kunnen worden.
Gemakkelijk is het niet om het juiste tijdstip te bepalen, want de Raaf kiest een hoge boom in een afgelegen gebied. Daarbij plaatst hij het nest ook nog een keer zo hoog mogelijk in de toch al zo hoge boom. Even een kijkje nemen is er dus niet bij! Het is dus puur de observatietechniek van een kenner, waar het op aankomt.
Uiteraard is het noodzakelijk dat er een volleerd klimmer meegaat.  Wouter Thijs Nijhuis uit Ommen is zo iemand: hij kent  de klimtechniek als geen ander, omdat Wouter Thijs Nijhuis  een jonge ondernemer is, die zich vooral richt op groenverzorging. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de aanleg en het onderhoud van tuinen, bestrating en boomverzorging. In de boomverzorging is het nogal eens nodig hoog boven de grond werkzaamheden te verrichten in de kroon van een boom. Wouter Thijs klimt dan ook als een aap naar boven. Hij heeft tevens de  perfecte klimuitrusting! 


Op donderdagavond 21 april 2016 is het zover: het Raventeam vertrekt richting Ravennesten in de omgeving van Ommen. Deze keer vergezelt  Evert Ruiter ons, want ook hij heeft een ravennest ontdekt.  We rijden eerst naar de ravennesten van Gerbrand: Helaas zijn deze jongen al gevlogen! Wij waren dus net te laat. Daarna rijden we naar het door Evert ontdekte nest in de omgeving van Vilsteren: hier zijn we op tijd, de 3 jonge Raven zijn al zo groot dat het maar even meer zal duren dat ook  zij het nest verlaten.

Afgelopen jaren heeft de provincie Overijssel honderden faunapassages gerealiseerd. Buizen onder de weg door of ecoducten over de weg heen worden elke nacht gebruikt door verschillende dieren, zoals marters, dassen, otters, reeën en vossen. Het doel van deze passages is de verkeersveiligheid voor mens en dier te verhogen en natuurgebieden met elkaar te verbinden.

Faunapassage (o.a. voor otter) Coevorderweg bij Junner Koeland   (foto Hein Kuijper)

Om te testen of deze passages ook daadwerkelijk gebruikt worden, worden ze onderzocht met behulp van cameravallen. Dit levert vele prachtige beelden op!  Kijk en doe mee op de website www.wildspotter.nl

Zoeken