Plantenwerkgroep

Binnen deze werkgroep richten enthousiaste leden zich op de flora in Ommen en omgeving.

Enkele activiteiten:

•    inventarisatie
•    maaibeheer
•    plaggen

 • Gerard van Beesten zet zich in voor de Klokjesgentiaan!

  Gerard van Beesten weet een prachtig gebied met de Klokjesgentianen in het Giethmenseveld.  In Nederland is de soort wettelijk beschermd: de plant staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten . De Klokjesgentiaan is tegenwoordig een zeldzame verschijning en komt nog het meeste voor op open plekken en voedselarme natte heidegronden.  Door ontwatering en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen is deze plant sinds 1900 steeds zeldzamer geworden.  Op het gebied,

  ...
 • Dennenorchis

  Op een mooie zaterdagmorgen in juli heb ik de Dennenorchidee kunnen bewonderen en fotograferen, gevonden door Gerard van Beesten. Gerard vertelde dat hij deze orchidee voor het eerst in Beerze zag in 2012, tijdens een excursie van Landschap Overijssel. Even later vond hij deze zeldzame plant zelf op een locatie de Lemelerberg! Heel verrassend!  De Dennenorchis is voor het eerst in 1880 ontdekt op de Veluwe.  De plant is in Nederland en België  wettelijk beschermd en staat op

  ...
 • Verslag landelijke natuurwerkdag 2011 Varsenerveld

  Evenals voorgaande jaren heeft de plantenwerkgroep ook dit jaar in het Varsenerveld meegedaan aan de landelijke natuurwerkdag.
  Op één van de vochtige heideterreintjes kon het oude ambacht van het plaggen van heide worden beoefend. Een ander heideveldje werd ontdaan van dennetjes.
  Met dertig man/vrouw en werkelijk schitterend weer was het een plezier om samen aan het werk te zijn.
  Het is niet alleen maar werken. Tijd is er altijd om te kijken naar alles wat leeft en groeit

  ...
 • Zeldzame plant gevonden op landgoed Eerde

   

  Op landgoed Eerde is op een van de akkerpercelen de plant handjesereprijs gevonden. Een bijzondere vondst want deze soort geldt als zeer zeldzaam en is in Nederland nog niet eerder buiten het gebied van de IJssel en de Maas aangetroffen.

 • Natuurwerkdag op Varsenerveld

  De landelijke natuurwerkdag trok in tegenstelling tot voorgaande jaren wat minder vrijwilligers. Wellicht waren de weersvooruitzichten niet zo veelbelovend. Maar gelukkig tijdens de werkzaamheden geen drup. Of het moet er een van zweet zijn geweest, want hoewel er tijd werd genomen voor een keuveltje is er hard

  ...
 • Zeldzame paddenstoel ontdekt in Varsenerveld

  In het natuurgebied “Het Varsenerveld” heeft Henk Ruiter vandaag de heel zeldzame Grauwe wasplaat ontdekt. Het is een kleine paddenstoel die amper opvalt. “Maar een beauty!”, volgens Henk. “Het is de orchidee onder de paddenstoelen. Vind je die, dan wordt je blij”.

  grauwe-wasplaatDe Grauwe wasplaat is zeer zeldzaam. Door zijn bijzonder grauwe

  ...
 • Vrijwilligersgroep Varsenerveld genomineerd

  De groep vrijwilligers die zich onder aanvoering van onze
  Plantenwerkgroep sterk maakt voor natuurontwikkeling in het
  Varsenerveld is genomineerd voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs
  2010. Het gaat dan om de nominatie in de categorie "organisaties".
  Het Varsenerveld wordt gezien als een van de laatste stukjes vochtige
  heide in onze omgeving. En dan te bedenken dat het bijna was bestemd
  als toekomstig tracé voor de N34. Nu groeien daar bijzondere en...

 • Bezoek statenleden en raadsleden Varsenerveld

  In het kader van het werkbezoek op 4 maart 2009 van staten- en raadsleden ter voorbereiding op besluitvorming over de N340 is ook het Varsenerveld bezocht.
  Klik hier voor onze brochure.

   

 • Het Varsenerveld


   
  Bij Ommen ligt een eeuwenoud stukje natte heide, een restant van een eens onmetelijk veengebied. Het dreigde dicht te groeien tot bos. Op initiatief van Henk Ruiter is het aan de vergetelheid ontrukt en wordt het nu door een vrijwilligersgroep beheerd. Daardoor is de oorspronkelijke kenmerkende soortenrijkdom bijna volledig teruggekeerd.

   

  ...
 • Werkzaamheden Varsenerveld september 2008

  Foto's van de werkzaamheden op het Varsenerveld in september 2008.

  ...
 • Landelijke natuurwerkdag 2007

  Fotoimpressie van onze deelname aan de landelijke natuurwerkdag
  3 november 2007 op het Varsenerveld.

  ...