De groep vrijwilligers die zich onder aanvoering van onze
Plantenwerkgroep sterk maakt voor natuurontwikkeling in het
Varsenerveld is genomineerd voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs
2010. Het gaat dan om de nominatie in de categorie "organisaties".
Het Varsenerveld wordt gezien als een van de laatste stukjes vochtige
heide in onze omgeving. En dan te bedenken dat het bijna was bestemd
als toekomstig tracé voor de N34. Nu groeien daar bijzondere en
zeldzame plantensoorten als heidekartelblad, orchideeën en gentianen.
Dat er in dit gebied, waarin Henk Ruiter samen met vele vrijwilligers
zoveel energie steekt, iets bijzonders aan de hand is is niet ongemerkt
gebleven. Het begon het bereiken van de tweede plaats in het
NCRV-televisieprogramma "De verkiezing van de mooiste plek van
Nederland".
Daarna was er het behalen van de vrijwilligersprijs van Landschap
Overijssel. En dan nu de nominatie voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs
2010.
Een jury bepaalt de uitslag maar het publiek heeft de mogelijkheid een
eigen prijs toe te kennen.
Zie: www.overijsselsevrijwilligersprijs.nl