Gerard van Beesten weet een prachtig gebied met de Klokjesgentianen in het Giethmenseveld.  In Nederland is de soort wettelijk beschermd: de plant staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten . De Klokjesgentiaan is tegenwoordig een zeldzame verschijning en komt nog het meeste voor op open plekken en voedselarme natte heidegronden.  Door ontwatering en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen is deze plant sinds 1900 steeds zeldzamer geworden.  Op het gebied, waar Gerard de Klokjesgentianen heeft ontdekt , staan veel te veel bomen. Deze ontrekken het vocht uit de grond waardoor  de Klokjesgentianen in dit gebied  op een gegeven moment zullen “sneuvelen”.  Dat zou heel erg jammer zijn want in dit gebied bloeien zowel blauwe als witte Klokjesgentianen. Het is dus een zeer waardevol stukje natuurgebied. Daarom heeft Gerard contact opgenomen met diverse instanties: onder andere met de beheerder van het park waar de Klokjesgentianen zijn gelokaliseerd en met Mark Zekhuis: Ecoloog en landschapadviseur bij Landschap Overijssel. Ondertussen zijn Gerard, Mark en de beheerder van het park het er over eens dat er op korte termijn actie moet worden ondernomen in dit gebied.  Anders is het over een paar jaar einde  Klokjesgentiaan! Wat er zeker zal moeten gebeuren is de opslag verwijderen en de bomen kappen, maar het liefst ook de randen van de bomen, zodat je een open gebied krijgt.  Mark wil nog een schets maken en contact opnemen met een bosgroep, omdat er ook hout staat wat geschikt is voor productie. Maar er bestaat ook een mogelijkheid dat Gerard een aantal vrijwilligers vraagt om alles om te zagen, het laten weghalen en versnipperen.  In de toekomst zou er kleinschalig geplagd moeten worden of ze zouden het gebied kunnen  laten begrazen door bijvoorbeeld een pony of een paar ezels van de beheerder van het gebied. Gerard is op dit moment  actief bezig met het zoeken naar oplossingen en heeft daarom  contact met desbetreffende personen want één ding is zeker:   Dit gebied mag niet verloren gaan.Ik mocht mee het gebied te verkennen en heb een aantal foto’s gemaakt van zowel de witte als de blauwe  Klokjesgentiaan. En natuurlijk van Gerard te midden van de steeds zeldzamer wordende Klokjesgentiaan.   Hierbij een paar foto’s!

Ella Roelfs Rijzebol

  • klokjesgentianen
  • prachtig veldje
  • prachtig
  • schoonheid
  • tussen de klokjesgentianen
  • vertellen aan een voorbijganger
  • witte klokjesgentiaan