Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

 

Op landgoed Eerde is op een van de akkerpercelen de plant handjesereprijs gevonden. Een bijzondere vondst want deze soort geldt als zeer zeldzaam en is in Nederland nog niet eerder buiten het gebied van de IJssel en de Maas aangetroffen.

 

thumbnail_veronica_triphyllos-handjesereprijs-fornax
De vondst toont aan dat een evenwicht tussen natuurbeheer en extensieve landbouw goed mogelijk is.
Biodiversiteit in landbouw
Natuurmonumenten maakt zich op Eerde samen met biologische boeren hard voor een vitale en duurzame vorm van landbouw. Beiden brengen hun eigen expertise en kennis in, waardoor ondernemen met behoud van biodiversiteit goed mogelijk is. Op het landgoed wordt daarom gebruik gemaakt van extensieve akkerbouwmethodes.
Belang extensieve akkerbouw
Op extensieve akkers wordt geen gif gespoten en wordt veel minder, en alleen natuurlijke, mest gebruikt. Ook worden meer verschillende soorten geteeld; granen zoals haver, rogge en gerst, maar ook peulvruchten voor een beter eiwitgehalte. De vondst van de handjesereprijs toont het belang van dergelijke extensieve akkers aan.
Azuurblauwe stinkerd
Handjesereprijs is een eenjarige plant uit de weegbreefamilie. De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als zeer zeldzaam en zeer sterk afgenomen. De plant is 5-20 centimeter hoog en komt voor in bouwland en riviergrasland op droge, matig voedselrijke, zandige gronden. Hij bloeit in het voorjaar met kleine azuurblauwe bloemen en heeft een onaangename geur. Kenners spreken van een spectaculaire vondst.
Louis Bolk Instituut
Onderzoeker Udo Prins van het Louis Bolk Instituut, een organisatie voor advies en onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van de biologische landbouw, deed de bijzondere ontdekking tijdens een inventarisatie. Het instituut streeft onder meer naar het oplossen van knelpunten in de biologische en duurzame landbouw.


Bron: Duurzaamnieuws

Zoeken