Evenals voorgaande jaren heeft de plantenwerkgroep ook dit jaar in het Varsenerveld meegedaan aan de landelijke natuurwerkdag.
Op één van de vochtige heideterreintjes kon het oude ambacht van het plaggen van heide worden beoefend. Een ander heideveldje werd ontdaan van dennetjes.
Met dertig man/vrouw en werkelijk schitterend weer was het een plezier om samen aan het werk te zijn.
Het is niet alleen maar werken. Tijd is er altijd om te kijken naar alles wat leeft en groeit en om je kennis hiervan te vergroten. Henk Ruiter vertelde ondermeer over het ontstaan van het Varsenerveld en over de flora en fauna die na vijftien jaar maaien, hooien, plaggen en het verwijderen van dennetjes weer veel van zijn oude luister terug gekregen heeft.
 
Wimke Schipper-van Aalderen

  • P1010083
  • P1010096
  • P1010099
  • P1010119
  • P1010122
  • P1010123
  • P1010124