Voor het eerst bloeit op de graanakkers in Eerde en op de Sallandse Heuvelrug weer de zeldzame gele ganzenbloem en bolderik. Maar ook de bedreigde en op de Rode (beschermings-) Lijst geplaatste slofhak, handjesereprijs en korenbloem worden aangetroffen. Deze plantensoorten zijn voedsel voor insecten, die op hun beurt weer gegeten worden door allerlei vogels zoals de bedreigde  veldleeuwerik en geelgors.

De zeer zeldzame Bolderik (Agrostemma githago)

Dankzij het door Natuurmonumenten samen met biologische boeren toegepaste  vroegere beheer van graanakkers is dit succes bereikt. Hierbij worden op de graanakkers geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen toegepast, maar uitsluitend vaste koemest gemengd met stro, net als vroeger.

Trek er met dit mooi weer op uit en geniet van de wuivende bloemrijke akkers op Eerde!