Henk Jan Bezemer vertelde me dinsdag 14 februari, tot mijn grote verassing, dat hij een Witoogeend had zien zwemmen in één van de vijvers van de Dante. De Witoogeend is namelijk een zeldzame broedvogel.  Mijn reactie was dan ook voorspelbaar;  snel gewapend met mijn fotocamera naar de desbetreffende Dantevijver waar de Witoogeend tot mijn grote  vreugde nog aanwezig was. Hij zat zelfs te zonnen aan de rand van de vijver bij een bankje! Ik kon het niet beter treffen want de Witoogeend bleef mooi zitten toen ik er met een grote boog omheen liep om niet tegen de zon in te moeten fotograferen.

 

 

In Europa is de Witoogeend een schaarse broedvogel; het aantal is erg afgenomen en daarom is het een bedreigde soort. In Nederland is de soort een toevallige broedvogel en een zeer schaarse doortrekker als wintergast. Het betreft hooguit enkele  tientallen paren. De soort is over het algemeen tamelijk schuw al kan ik dat van deze Witoogeend niet zeggen! Witoogeenden komen vaak voor in concentraties duikeenden.  In de Dantevijver had hij gezelschap van Meerkoeten en Wilde eenden.  Het is bekend dat Witoogeenden, bij gebrek aan een partner van dezelfde soort, met andere duikeenden kruisen dus gaat het bij een deel van de meldingen om raszuivere paren en bij de rest om vogels die gepaard zijn met een Kuifeend of Tafeleend.

Verslag: Ella Roelfs-Rijzebol      Fotografie: Machteld Oudshoorn en Ella Roelfs Rijzebol