Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De Stentor, zaterdag 16 februari 2008.
Komst edelhert zou Vechtdal op de kaart zetten
door Harry Woertink

OMMEN - Het Overijssels Vechtdal zet zich met de komst van het edelhert nog meer op de kaart als toeristische trekker. Dat is de verwachting van de Ommer natuur en milieuvereniging De Vechtstreek als het edelhert vanuit de Veluwe in het Vechtdal wordt geïntroduceerd.
 
Mensen vinden het leuk om edelherten te zien, zo is de reactie.

Natuur en milieuvereniging De Vechtstreek hield donderdag in de Besthmenermolen een boeiende discussieavond over het uitzetten van het edelhert als wilde diersoort in het Vechtdal.

Aanleiding van de discussie was de commotie die eerder is ontstaan bij de bespreking van de plannen voor de 'Robuuste Verbindingen', waarbij de introductie van de wilde fauna ter sprake kwam. Als 'groene' gespreksdeelnemer bespeurde De Vechtstreek toen weerstand van met name agrariërs tegen het uitzetten van edelherten. Die zouden schade aanbrengen aan hun maïs- of granenveld en het gras voor de voeten van hun koeien wegvreten.

Maar die vrees is niet terecht, betoogde Bas Worm uit Enschede als bestuurslid van de Vereniging tot Behoud van het Veluws hert. Vooral niet omdat het edelhert zich aanpast aan de wil van de mens en het dier een gevarieerde eter is die de tering naar de nering kan zetten. Volgens Worm als warme pleitbezorger van het wild, verdient het edelhert kans om zijn leefgebied uit te breiden.
Het Overijssels Vechtdal zou zich daar prima voor lenen, zonder een concurrent te zijn voor het huidige reewild. Voorwaarde is wel dat het uitzetten van het edelhert gefaseerd plaatsvindt.
Bovendien moet er vooraf een goede regeling komen voor de eventuele vraatschade aan de landbouwgewassen. Ook moet het leefgebied zo weinig mogelijk wildrasters krijgen en een taboe komen op nachtelijke recreatie. Ecoducten moeten ingepast worden en de snelheid op de wegen terug gebracht worden naar maximaal zestig kilometer per uur. Een en ander zou dan verankerd moeten worden in het Faunabeheerplan.

Mensen mogen het dan leuk vinden om edelherten te zien, maar de vraag is of edelherten het ook leuk vinden om de mens te zien. Volgens Hein Kuiper, voorzitter van de natuur en milieuvereniging De Vechtstreek biedt het Vechtdal voldoende ruimte als een aaneengesloten natuurgebied.
Daarnaast ziet Kuiper het als een kwaliteitsverbetering van de natuur in het het Vechtdalgebied. Vooral omdat het edelhert gezien kan worden als 'Ambassadeur' van de natuur. Veel andere diersoorten profiteren mee van de inrichting van het gebied voor het edelhert.

In de Nota Ruimte worden met de Robuuste Verbindingen natuur gebieden aan elkaar verbonden als een soort snelweg voor de (zoog)dieren. Het Vechtdal vormt hierbij een knooppunt met aansluiting op de Sallandse Heuvelrug, het Reggedal en het Reestdal.

Zoeken