Vleermuiswaarnemingen Eerde-Ommen
De werkgroep inventariseert al enige tijd de vleermuizen in Eerde-Ommen.
Klik hier voor een PDF-bestand met de telgegevens.

Zeldzame Bechsteins vleermuis en Franjestaart op landgoed Eerde

De kwetsbare en bedreigde (Rode lijst) soorten Bechsteins vleermuis en Franjestaart zijn waargenomen op het landgoed Eerde. Dit zijn de uitkomsten van het onderzoek dat is uitgevoerd door Kamiel Spoelstra, Theo Douma, Daniel Tuiter, René Janssen en Albert Douma van de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging VZZ en zoogdierenwerkgroep Overijssel.
Samenvatting uit het rapport “De Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii) en de franjestaart (Myotis nattereri) op en rond het landgoed Eerde, Zoogdiervereniging VZZ, oktober 2007:
“In de afgelopen jaren (vanaf 1999) zijn Bechsteins vleermuizen (Myotis bechsteinii) overwinterend aangetroffen in de provincie Overijssel. In de herfst van 2003 werd er bovendien een vrouwtje Bechsteins vleermuis gevangen voor de ijskelder van landgoed Eerde tijdens de zwermfase. Vanwege de mogelijkheid dat er zich een zomerpopulatie van Bechsteins vleermuizen in het gebied bevindt, is er gedurende de zomer en herfst van de jaren 2004 – 2006 met mistnetten gevangen op het landgoed Eerde, op omliggende landgoederen en in de nabijgelegen bossen. Het doel was om een gevangen dier te zenderen, en zo eventuele zomerkolonies van deze soort op te sporen en om de voor deze soort belangrijke jachtgebieden vast te leggen. Deze inspanningen leverden echter geen nieuwe vangsten van Bechsteins vleermuizen op. Dit betekent dat het niet waarschijnlijk is dat er een zomerpopulatie van deze soort aanwezig is in het gebied. Het is wel waarschijnlijk dat overwinterende en zwermende dieren in dit gebied afkomstig zijn van zomerpopulaties die zich op enige afstand bevinden. Deze dieren vliegen in het najaar naar verderaf gelegen winterverblijven om de kans op het paren met niet-verwante soortgenoten te vergroten. Vanwege de toename in overwinterende dieren kan een toekomstige vestiging van een zomerpopulatie in het gebied niet worden uitgesloten. Omdat de kans op de vangst van een Bechsteins vleermuis vooraf al als gering werd ingeschat, is bij het begin van het project ook ingezet op telemetrie-onderzoek van franjestaarten (Myotis nattereri). Gedurende de zomers van 2005 en 2006 zijn in totaal zes franjestaarten (4 ?? en 2 ??) gezenderd, met het primaire doel om jachtgedrag en jachthabitat van deze soort te bestuderen. De jachthabitat van deze zes dieren bestond voornamelijk uit bos; zowel jong als oud loof- en naaldbos werd gebruikt. Ook jaagden de dieren vaak langs bosranden, door lanen en boven open plekken in het bos. Geen van deze dieren joeg ooit boven of langs oppervlaktewater. Het jachtgedrag van de in dit onderzoek gezenderde franjestaarten is daarmee in hoge mate vergelijkbaar met het jachtgedrag wat van deze soort beschreven is in de ons omringende landen”.

Hieronder vindt u enkele nieuwsbrieven over het onderzoek naar de Bechstein's vleermuizen in Eerde.

Klik hier voor de nieuwsbrief van 3 november 2007.


Klik hier voor de nieuwsbrief van 15 juni 2008.