Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De Gemeente Ommen start half september met de inventarisatie van waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente. De werkzaamheden duren tot en met oktober en worden uitgevoerd door een extern bureau.

De inventarisatie is een gevolg van onze actie in januari en februari richting Raad over het Bomenbeleidsplan Ommen. In dit plan ontbreekt een kaart en lijst waarop alle waardevolle en te beschermen bomen in de gehele gemeente Ommen staan aangegeven. Wij pleiten voor een bomenbeleid waarin voor iedereen zichtbaar is “wat”, “waar” en “hoe” met bomen in de gehele gemeente Ommen wordt omgegaan. Duidelijkheid ook in wat we behouden en wat de spelregels zijn bij de eventuele kap van bomen.
Een meerderheid van de Raad hebben we weten te overtuigen van het feit dat een inventarisatie van te beschermen bomen een onlosmakelijk onderdeel vormt van het nieuwe Bomenbeleidsplan.

Van ons aanbod om de Gemeente te ondersteunen bij de inventarisatie wordt helaas geen gebruik gemaakt.

We hebben echter goede hoop dat eindelijk waardevolle bomen(rijen), zowel in als buiten de bebouwde kom, ook daadwerkelijk beschermd gaan worden in Ommen.

(In de tab Milieu vind u meer informatie over dit onderwerp.)

De Vliegende Brigade, een vrijwilligersgroep van Landschap Overijssel, heeft afgelopen donderdag biotoopverbeterende maatregelen uitgevoerd in het Junner Koeland. In een slenk zijn bomen en struiken verwijderd met als doel het leefgebied voor amfibieën te verbeteren. Knoflookpad (foto Dries Kuijper)

Vooral voor de bedreigde en zeldzame Knoflookpad in het Junner Koeland zijn deze werkzaamheden gunstig. De slenk zal na het voortplantingsseizoen worden uitgebaggerd. Het leefgebied voor amfibieën en in het bijzonder voor de bedreigde knoflookpad wordt hiermee sterk verbeterd.

Het stond al geruime tijd op de to-do-lijst van het bestuur van de Vechtstreek: een bezoek aan de werkplaats waar o.a. vogelnestkastjes voor de vereniging gemaakt worden. Op 3 maart was het dan eindelijk zover. Ook de meeste leden van de vogelwerkgroep waren aanwezig. Na de koffie en een korte inleiding was er rondleiding door het ATC, het Arbeids Trainings Centrum - onderdeel van de Maat - waar de leerlingen de nestkasten maken. De aanwezigen waren onder de indruk van de locatie maar zeker van het enthousiasme van de leerlingbegeleiders, die veel geduld en inzet nodig hebben. Leerlingen die in het reguliere onderwijs niet goed mee kunnen komen, trainen in het ATC bepaalde arbeidsvaardigheden op het gebied van groen, metaal of hout. Er wordt seriematig productiewerk geleverd, zoals op maat gemaakte relatiegeschenken. De opdrachtgever moet echter geen haast hebben; dat kunnen de leerlingen vaak niet aan.  Als sinds 1997 worden door leerlingen van De Maat, school voor praktijkonderwijs, nestkasten gemaakt voor de Vechtstreek. Gerbrand Groen heeft destijds het eerste contact gelegd met Eddy van Lenthe over het maken van de nestkasten. Nu worden er ruim 100 nestkasten per jaar gemaakt, niet alleen voor koolmezen en pimpelmezen, maar ook voor verschillende uilensoorten. De Vechtstreek neemt nog steeds een groot deel van de nestkasten af. Tevens kunnen beschadigde nestkasten bij het ATC gerepareerd worden. Tegenwoordig  worden er ook de populaire insectenhotels gemaakt. Foreco sponsort nog steeds het hout en Groen Installatietechniek de dakbedekking.  Op deze manier worden arbeidsvaardigheden en natuur met elkaar verbonden. Echt een win-win-situatie!

Dook van Gils

De Archemerberg en de Lemelerberg vormen een natuurgebied met bos en heide met op de top van de Archemerberg een zendmast met een torenvalkennestkast, een verdiept houten gebouwtje, een ondergrondse tunnel met de functie van een voormalige schuilkelder, en een afrastering d.m.v. een hekwerk

verstevigd met prikkeldraad om te voorkomen dat er indringers binnen komen. Vroeger was de zendmast een zelfstandig station van het Militair Straalverbindingsnet. De huidige zendmast is bedoeld voor het C2000-netwerk van de politie, brandweer en ambulance.

Omdat de ondergrondse schuilkelder een prima locatie zou kunnen zijn als winter- en zomerverblijf voor vleermuizen, maar omdat de wanden van de schuilkeldertunnel glad zijn, heeft terreinbeheerder Hans Dijkstra van Landschap Overijssel, vrijwilliger Gerard van Beesten gevraagd of hij de schuilkelder waardevol kan maken als rustplaats voor vleermuizen. Gerard nam de uitdaging aan er iets moois van te maken! Omdat vleermuizen de gelegenheid moeten hebben om te hangen en aangezien dit niet mogelijk is aan een gladde wand, heeft Gerard een systeem van gemetselde muurstenen met gaten erin, aan het plafond bevestigd.

Hierdoor krijgen de dieren een prachtige gelegenheid om op deze locatie uit te rusten of zelfs te overwinteren.

Dat er vleermuizen zijn die deze locatie graag willen gebruiken blijkt wel. Want toen Gerard vrijdag 5 april 2019 de deur naar de tunnel opende om er aan de slag te gaan, vloog er gelijk een vleermuis weg. Deze had zich verstopt in het enige aanwezige gaatje aldaar: een open plekje waar vroeger een lampje moet hebben gehangen.

Zoeken