Vroeg Wimke Schipper laatst een groepje enthousiaste vrijwilligers om op die laatste dag van november wat lichte werkzaamheden op de Vechtkade te verrichten. Lichte werkzaamheden? Maar dat bleek toch wat intensiever dan wat losharken van de verruigde taluds aan de Vechtkade. De bedoeling van deze werkdag is om met zo’n 15 vrijwilligers, de meeste afkomstig van de appartementen aan de Vechtkade, een open zaaibed voor onder andere ónze Vechtanjer (officiële naam is steenanjer) te maken. Door de plantenconcurrentie van het bestaande groen uit te schakelen, geef je het zaai- en pootgoed een grotere kans tot groei en ontwikkeling. Door later op de ingezaaide percelen een extensief maaibeheer toe te passen, raakt de bodem verschraald, wat niet alleen de bloemenweide ten goede komt, maar waardoor ook de maaifrequentie afneemt. Hierdoor ontstaat een waardevolle ecologische structuur en wordt tegelijkertijd een kostenbesparing in het beheer gerealiseerd.
Met harken worden de zoden open getrokken, spaden komen erbij en kruiwagens rijden af en aan. Veel biomassa wordt geruimd en op hopen gebracht. En let wel; het is een puur fysieke gebeurtenis. Een voorzichtig voorstel om het werk met een frees of een verticuteermachientje te doen wordt beschouwd als vloeken in de kerk. De gemeente zal het harksel afvoeren.

Het najaar is het beste seizoen om inheemse wilde plantenzaden te zaaien en vaste planten te planten. Adviseurs Arjan en Marieke van ‘NLBloeit.nl’ (Voor flora, fauna en mensen) doen dit in opdracht van gemeenten, vaak gekoppeld aan een buurtinitiatief, maar ook in opdracht van particulieren die inheemse wilde planten omarmen. Zo ook in Ommen, waar de Vereniging Van Eigenaren van de Vechtkade tijdens een informatieavond wordt ingelicht over de plannen die er bestaan om dat kale stuk straatgras, ereprijs, klaver en weegbree weer de uitstraling van weleer terug te geven. Met geel walstro, steenanjer, grasklokje, tijm, sint janskruid, blauwe knoop, duifkruid en nog meer oorspronkelijke wilde stroomdalflora.


Want er is te veel stikstof in ons milieu, in de lucht, in de grond en mooie wilde flora houdt daar niet van. Die houdt van schrale, voedselarme grond want dat zijn ze zo gewend, zonder onderliggende landbouweconomie. Ook van muurpeper, zacht vetkruid, kattendoorn, hondsroos en hondsviooltje zijn zaden uitgestrooid en ook had NLBloeit gezorgd voor honderden jonge kweekplantjes die hopelijk volgend voorjaar al bloei zullen geven.
De sfeer tijdens het werk is gemoedelijk. Geregeld staan de meest oudere mannen te praten als brugman als ze even rusten van de ‘lichte werkzaamheden’.
Wij kunnen eigenlijk niet wachten op het voorjaar als het resultaat zichtbaar worden zal.

Jaap van Dort

Onderstaande dronefoto's zijn gemaakt door Maria Kolossa.