Tussen Ommen en Witharen ligt nog een klein stukje natte heide, in eigendom van de gemeente Ommen. Het is een restant  van wat ooit een uitgestrekt veengebied is geweest ten noorden van Ommen. Heide is een halfnatuurlijk landschap en zal zonder beheer dichtgroeien tot bos. Vroeger werd de heide in stand gehouden door grazende schapen, maaien en plaggen. Door veranderde landbouwmethodes gebeurt dat nu niet meer. Veel heideterreinen zijn nu bos geworden. Het Varsenerveld bleef nog lang heide doordat er tot begin jaren 80 nog een schaapskudde werd gehouden en turf werd gestoken.

In 1995 was het gebied verworden tot een “monocultuur” van pijpenstrootje die soms wel pollen vormden van een meter. Van de bijzondere plantengroei was niets meer over op een paar  kwijnende Addertong-varentjes na. Tussen 1995 en 2000 werd in overleg met de gemeente Ommen  een groot deel afgeplagd. De afgelopen decennia  is  door een vrijwilligersgroep jaarlijks  gemaaid en werd het maaisel afgevoerd om de grond te verschralen.  Ook werd er handmatig  geplagd  en opslag verwijderd. De werkzaamheden werden beloond met de terugkeer van een 40-tal rode lijst-soorten waaronder Moeraswolfsklauw, Kussentjesveenmos, Klokjes gentiaan  en Gevlekte orchis.

Wilt u eens een keertje meewerken, neem dan contact op met: Wimke Schipper via ons contactformulier voor de plantenwerkgroep.