Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Als er niet snel iets gebeurt dan komt de knoflookpad in Nederland over tien jaar op hooguit nog twee plekken voor: bij de Zwolse Agnietenberg en in ArriĆ«n, bij Ommen. Dat stelt ecoloog Jacob van de Weele van Landschap Overijssel. Lees het artikel op de website van de Stentor: http://www.destentor.nl/regio/vechtdal/7296816/Knoflookpad-situatie-kritiek.ece# .

Landschap Overijssel juicht de komst van de prachtige dieren naar het Vechtdal toe. Het edelhert hoort hier volgens hen thuis en is een aanwinst voor de diversiteit van de fauna in het gebied.

Volgens LTO Nederland zitten landbouwers niet te wachten op de komst van het edelhert.

Zie ook onze themadag over Edelherten in het Vechtdal op onze website.

 Meer info: www.http://www.destentor.nl/regio/vechtdal/7354383/Niet-iedereen-blij-met-edelhert.ece

Uit onderzoek van SOVON blijkt dat het bezoekeffect aan nesten een negatief effect heeft op het broedsucces. Het met rust laten van weidevogelnesten in agrarische gebieden biedt de beste bescherming. Het controleren van nesten leidt per nestbezoek tot een verhoging van de verliezen. Overigens is het niet duidelijk waardoor de hogere verliezen precies tot stand komen. Vermoedelijk is er sprake van een combinatie tussen het maken van een paadje dat een predator gemakkelijk kan volgen (zoogdieren/vos, vogels/kraai) en de geur die men heeft achtergelaten (zoogdieren/vos).

 In reservaten krijgen veel nesten helemaal niet te maken met agrarische activiteiten. In agrarische gebieden is het van belang alleen nesten te zoeken die bedreigd worden door landbouwwerkzaamheden. Vervolgens moet het nest niet eerder dan drie weken na de vinddatum worden gecontroleerd op uitkomstsucces. Dit betekent dat het tellen van nesten als instrument voor monitoring of ter controle voor de geldelijke verdeling tussen boeren binnen agrarische natuurverenigingen echt niet kan. Dit kost teveel nesten.

Meer informatie op http://www.vogelbescherming.nl/nl/actueel/nieuws/q/ne_id/176

 

Op 9 november presenteerde voorzitter Hein Kuijper van de Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek aan de raadsleden van de commissie Ruimte een visie op hoofdlijnen over Rust en Drukte in het Vechtdal.

 

Zoeken