Activiteiten programma

20 sept
Lezing over het boeiende leven van paddenstoelen
Datum 20 september 2022 20:00
19 nov
Speuren naar sporen met Arend Spijker
19 november 2022 13:30
23 jan
Lezing over vleermuizen
23 januari 2023 20:00
14 mrt

Facebook

Lezing Klimaatverandering en duurzaamheid door Jan Hermen Kat van waterschap De Vechtstromen

Kalender
Vastgesteld
Datum
22 maart 2022 20:00 - 22:00
Locatie
De Kern

Beschrijving

De lezing wordt aansluitend op de algemene ledenvergadering gehouden. De lezing is openbaar. Inloop vanaf 19.45 uur.
Leden gratis. Niet-leden betalen 5 euro, kinderen gratis.

Uiteraard is het mogelijk dat deze activiteit door omstandigheden niet door kan gaan. Houdt daarom uw mail en de website in de gaten.

Inhoud:
Klimaatverandering, milieu, natuur en bewust leven staan hierbij centraal. Samen met het vraagstuk ‘Hoe behouden we onze aarde voor de generaties na ons?’.
Klimaatverandering en duurzaam leven zijn nog nooit zo actueel geweest als nu. Jan Hermen Kat van het Waterschap Vechtstromen houdt daarom een lezing over klimaat en duurzaamheid. In het dagelijks werk van het Waterschap Vechtstromen zijn de gevolgen van klimaatverandering telkens zichtbaar. Verdroging, wateroverlast en waterkwaliteit komen dagelijks aan de orde. In zijn lezing vertelt Jan Hermen Kat hoe het Waterschap op die problematiek inspeelt. Welke oplossingen er voorhanden zijn, en hoe er kan worden gewerkt aan een meer duurzame manier om met deze problemen om te gaan. Wat de overheid en samenleving bijdragen om de klimaatverandering te stoppen. En wat men zelf kan doen.
Verschillende vormen van energieopwekking, het vraagstuk van biodiversiteit en het streven naar een circulaire economie zijn daarin belangrijke thema’s. Goede voorbeelden zijn wereldwijd te vinden, en zo ook dicht bij huis; in de waterhuishouding in het Vechtdal, bij de rioolwaterzuivering, et cetera.

Twee-derde van Nederland zou zonder dijken bij de
huidige zeespiegelstand regelmatig overstromen. (Bron: KNMI)

 

 

Locatie informatie

De Kern

Straat
Bouwstraat 23
Plaats
7731CP Ommen
Provincie
Overijssel