Activiteiten programma

24 okt
Nacht van de nacht 2020
24 oktober 2020 18:30
12 dec
Speuren naar sporen met Arend Spijker
12 december 2020 13:30
18 feb

Facebook

UITGESTELD: Lezing Klimaatverandering en duurzaamheid door Jan Hermen Kat van waterschap De Vechtstromen

Kalender
Vastgesteld
Datum
17 maart 2020 20:00 - 22:00
Locatie
De Kern

Beschrijving

Vanwege het coronavirus en de nieuwe maatregelen van de overheid willen we geen risico's nemen en stellen we onze jaarvergadering van aanstaande dinsdag 17 maart tot nader bericht uit.
Dit geldt ook voor de lezing over klimaatverandering en duurzaamheid die na de jaarvergadering zou worden gehouden.

 

De lezing wordt aansluitend op de algemene ledenvergadering gehouden. De lezing is openbaar. Inloop vanaf 19.45 uur.
Leden gratis. Niet-leden betalen 5 euro, kinderen gratis.

Inhoud:
Klimaatverandering, milieu, natuur en bewust leven staan hierbij centraal. Samen met het vraagstuk ‘Hoe behouden we onze aarde voor de generaties na ons?’.
Klimaatverandering en duurzaam leven zijn nog nooit zo actueel geweest als nu. Jan Hermen Kat van het Waterschap Vechtstromen houdt daarom een lezing over klimaat en duurzaamheid. In het dagelijks werk van het Waterschap Vechtstromen zijn de gevolgen van klimaatverandering telkens zichtbaar. Verdroging, wateroverlast en waterkwaliteit komen dagelijks aan de orde. In zijn lezing vertelt Jan Hermen Kat hoe het Waterschap op die problematiek inspeelt. Welke oplossingen er voorhanden zijn, en hoe er kan worden gewerkt aan een meer duurzame manier om met deze problemen om te gaan. Wat de overheid en samenleving bijdragen om de klimaatverandering te stoppen. En wat men zelf kan doen.
Verschillende vormen van energieopwekking, het vraagstuk van biodiversiteit en het streven naar een circulaire economie zijn daarin belangrijke thema’s. Goede voorbeelden zijn wereldwijd te vinden, en zo ook dicht bij huis; in de waterhuishouding in het Vechtdal, bij de rioolwaterzuivering, et cetera.

Twee-derde van Nederland zou zonder dijken bij de
huidige zeespiegelstand regelmatig overstromen. (Bron: KNMI)

 

 

Locatie informatie

De Kern

Land
Nederland
Provincie
Overijssel
Plaats
7731CP Ommen
Straat
Bouwstraat 23