Al heel wat jaren doen we op landgoed Eerde onderzoek naar vleermuizen. Er hangen nu ca 150 vleermuiskasten op Landgoed Eerde, in de boswachterij Ommen en in het Eerder Achterbroek.

Het onderzoek is ooit door Theo Douma en Daniel Tuitert begonnen en nog steeds is het hun onderzoeksproject, maar met gemiddeld 6 tot 8 personen controleren we tegenwoordig deze kasten. We doen dit zo’n 4 a 5 keer per seizoen.
We kijken dan welke soorten er in de kasten zitten en uiteraard hoeveel.
De laatste controle van het jaar is tevens de ‘grote schoonmaak’ van de kasten. Soms kruipen er natuurlijk ook wel eens andere beesten in, zoals hoornaars, of andere insecten en vooral ’s winters, zitten er ook wel eens bosmuizen in. Als de klep dan open gaat, springen ze meestal snel naar buiten maar een enkele keer blijven ze zitten, ‘natuurlijk doen ze dat om ons even de gelegenheid te geven snel een foto te maken’?. Daarna gaat het klepje snel weer dicht, zodat ze lekker warm blijven en heerlijk verder kunnen slapen.

Als het tijdens de laatste controle koud is en het vriest, zijn tijdens deze winter schoonmaakrondes de vleermuizen vaak al verdwenen naar hun winterverblijven en zitten er geen of nauwelijks nog vleermuizen meer in de kasten.
Waarschijnlijk door de hoge temperatuur van de afgelopen weken zaten er nu nog wel vleermuizen in een aantal kasten. In een paar kasten zaten er zelfs groepjes van 15 of meer, lekker warm tegen elkaar aan gekropen.
De vleermuizen die het langst nog in de kasten verblijven zijn meestal de rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en de franjestaart (Myotis nattereri). Ook nu, tijdens onze ‘winter’inspectie, troffen we alleen deze twee soorten nog aan.

Rosse vleermuizen

 

Als er mensen zijn die mee willen helpen, heel graag! Ervaring of kennis van vleermuizen is fijn maar niet echt nodig. Laat het maar even weten, een mailtje of belletje is voldoende.

Arend Spijker

 


Hoornaars

 


Franjestaart


Controle


Bosmuizen