Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De randen van de graanakker in de Ommermars staan nu volop in bloei. Dat is het resultaat van de bloemeninzaai-actie georganiseerd door het Burgerinitiatief Ommermars.

Op 28 maart j.l. werden door een 70 tal scholieren van CBS Het Koloriet en Landstede/Kinderopvang de randen van de graanakker langs het fietspad Zuidermarsweg ten zuiden van de woonwijk De Dante in Ommen, ingezaaid met een inlands bloemenmengsel. Het resultaat mag er zijn. Een zee van bloemen begroet niet alleen de wandelaars en de fietsers, maar lokt ook veel nectar- en stuifmeelzoekende insecten.

  

 De werkgroep Burgerinitiatief Ommermars wil met de inzaai-actie een bijdrage leveren in het tegengaan van de achteruitgang van nectar- en stuifmeelzoekende insecten. Het gaat immers slecht met vlinders, bijen, hommels en alle andere insecten die zo belangrijk zijn voor de natuur en voor ons. Twee derde is al verdwenen. Veel planten in Nederland (80% van alle soorten) zijn voor hun bestuiving afhankelijk van insecten. Zo kunnen bloemen, fruit en planten groeien. En kunnen wij genieten van al het fruit.

Kom kijken en geniet van de bloemenpracht in de Ommermars. Op een zonnige dag gonst het van de bijen, hommels en vlinders.
De scholieren van Het Koloriet en Landstede/Kinderopvang mogen trots zijn op hun bijdrage aan de natuur!

Het Burgerinitiatief Ommermars zet zich in om van de Ommermars de mooiste ontmoetingsplek van Ommen te maken. Een belevingsgebied bij de stad waar jong en oud kunnen genieten van natuur en water.

Foto's werkgroep Burgerinitiatief Ommermars

Zoeken