Het burgerinitiatief Ommermars ontvangt van de provincie Overijssel subsidie voor de verdere uitwerking van de plannen. Dat is een mooie opsteker voor de werkgroep Ommermars, die al meer dan een jaar, in nauwe samenwerking met Ommer basisscholen en Ommenaren, een plan ontwikkelt om de Ommermars bij de kern Ommen om te vormen tot stadsnatuur. Een plek waar kinderen op ontdekkingstocht kunnen gaan in de natuur en waar Ommenaren kunnen wandelen en recreëren langs het water.

De subsidie is toegekend uit het provinciale programma Natuur en Samenleving, onderdeel Groen in de Stad. Met het subsidieprogramma Natuur en Samenleving wil Overijssel natuur en inwoners dichter bij elkaar brengen. Voor het subsidieprogramma zijn projecten van hoge kwaliteit ingediend. Ook het aantal aanvragen was hoog: in totaal 66. Op basis van een puntenscore krijgen 14 aanvragers een subsidie waaronder het burgerinitiatief De Ommermars uit Ommen.  Gedeputeerde Natuur mevrouw Hester Maij over de aanvragen: “Natuur leeft echt onder inwoners van Overijssel. Dat blijkt uit het aantal ingediende projectvoorstellen. En de hoge kwaliteit van de aanvragen laat zien hoeveel kennis en ervaring er onder inwoners en instellingen is. Ik ben steeds weer aangenaam verrast wanneer ik zie hoe inwoners hun omgeving graag zelf groener willen maken, daar allerlei ideeën voor hebben en er goed onderbouwde plannen voor maken.” Vanwege het grote aantal aanvragen van hoge kwaliteit heeft de provincie besloten het beschikbare subsidiebudget van €410.000 te verhogen met €160.000.