In de zomer van 2013 is op voordracht van onze vereniging een pilot gestart voor het uitvoeren van een verschralingsbeheer op de wegbermen van een aantal wegen. Doel is het bevorderen van de flora in het bijzonder de Vechtanjer (Steenanjer) en daarmee een grotere belevingswaarde voor Ommenaar en toerist. Een meerwaarde voor de wandel-en fietsgemeente Ommen. Op verzoek van de gemeente is een tussenrapportage gemaakt.

Steenanjer (Dianthus deltoides) Ook wel liefkozend Vechtdalanjer genoemd.

Uit jarenlang onderzoek in de lande blijkt telkens weer overduidelijk dat verschralingsbeheer door middel van maaien en het afvoeren van maaisel leidt tot bloemrijke bermen. Dat is zeker ook in Ommen het geval omdat het verschralingsbeheer met name op arme zandgronden snel tot resultaat leidt. Alle bijzondere soorten die in 2013 zijn aangetroffen zijn stabiel gebleven of iets vooruit gegaan. De voordelen van verschralingsbeheer zijn in de pilot onderkend. Toch wordt de pilot nog niet uitgebreid omdat de kosten hoger zijn dan klepelen en omdat het materieel is ingericht op klepelen.

Enkele aanbevelingen en overwegingen:

  • Bloemrijke bermen zijn een meerwaarde voor de toeristische gemeente Ommen.
  • Bij de kostprijs van het klepelen moeten de kosten voor bodemverlaging, door jaarlijks ophoping van organische materiaal, wel verdisconteerd worden. Door dit niet te doen krijg je een oneerlijk kostenvergelijking. Bij verschralingsbeheer vervalt nl. die noodzaak tot bodemverlaging.
  • Met name de stort van het maaisel maakt het duur. Door een werf in te richten waar de gemeente het zelf kan storten om het vervolgens te laten composteren (dan wel verwerken in vergister) valt er veel te besparen.

Klik hier voor het volledige rapport.