Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

We hebben weer een zonnige week vol oranje, rood, wit en blauw achter ons.
Ook een vlinder deed mee aan de feestvreugde.
Het Oranjetipje is een witte vlinder met oranje voorvleugels. De onderkant is groenig gevlekt en dat zorgt in rust voor een prima camouflage.

De rupsen leven voornamelijk op pinksterbloem. Daarom zie oranjetipjes ook vaak in de buurt van pinksterbloemen. Look zonder look volstaat ook, maar deze plant komt in de buurt van Ommen nog niet zo veel voor. De rupsen eten de vruchten en gaan zich vervolgens verpoppen in een struik in de directe omgeving.
Mocht een rups een andere rups tegenkomen dan eet de grote de kleine op. De vlinder vliegt van eind april tot eind mei. Ze zijn behoorlijk mobiel en er bestaat een kans dat er een uw tuin aandoet. Zeker als er pinksterbloem of judaspenning in de buurt is. Soms verschijnen er pinksterbloemen in niet al te minutieus onderhouden gazons. Laat ze dan een maandje staan. Maai er gewoon omheen dan heb je goede kans dat je volgend jaar rond Koninginnedag onze oranjeklant onder de vlinders weer treft.
Tot vorig jaar vlogen er nog grote aantallen boven een vochtig weiland vol pinksterbloemen en koekoeksbloemen langs de Varsenerweg, net over het Ommerkanaal links. Dat weiland is vorig jaar doodgespoten, omgeploegd en bemest.
Nu groeit er alleen nog groen gras……….. en de vlinders zijn weg.
Tja; hoe groen is groen?

Henk Ruiter

Zoeken