Terwijl in 2022 de machines druk bezig waren met de herinrichting van de Ommermars kwam bij Henk Hupkes het idee op om in dit gebied de broedvogelpopulatie te gaan volgen. Het was voor hem een mooie kans om heel dicht bij huis een gebied te inventariseren. 
Henk heeft de inventarisatie uitgevoerd als Broedvogel Monitoring Project (BMP). Bij een BMP wordt een telgebied meerdere keren in een seizoen bezocht en wordt elke waarneming van een potentiële broedvogel van een speciale broedcode voorzien. Zoals: “Zingend, baltsend, alarmerend, transport, nestmateriaal, nestbouw, afleidingsgedrag, nest, eieren of jongen, transport voedsel of ontlasting etc”.
Na afloop van het veldwerk wordt het aantal territoria bepaald via een combinatie (clustering) van alle verzamelde waarnemingen. 

Klik hier voor de resultaten van Henk's onderzoek.