Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Medewerkers van het waterschap Groot Salland hebben de otter gesignaleerd in de Vecht bij Vilsteren. Er zijn diverse sporen aangetroffen, zoals uitwerpselen, wissels en ‘oeverglijbanen'.
De nieuwe ‘Vecht-otters' stammen waarschijnlijk af van de dieren die tussen 2002 en 2009 zijn uitgezet in de Weerribben en de Wieden. Vanwege de genetische variatie is het van belang dat deze populatie in contact komt met de Duitse populaties. Daarvoor is de Vecht een uitstekende verbindingsroute. 
Door de aanleg van nevengeulen en het verwijderen van de versteende oevers wordt de Vecht steeds natuurlijker. Daarnaast is de afgelopen jaren de waterkwaliteit steeds beter geworden en kan de otter voldoende voedsel kan vinden. De otter komt alleen voor in schone, heldere visrijke wateren. 
Meer info: klik op deze link.

Zoeken