Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Het gaat niet goed met de hommel. Dit blijkt uit een rapport van de IUCN, de wereldwijde koepel van  natuurorganisaties. Hommels lijden ernstig onder het gebruik van bestrijdingsmiddelen, vooral in de intensieve landbouw. Nederland is volgens de IUNCN binnen Europa koploper in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
In Nederland komen ongeveer 20 hommelsoorten voor. Een kwart van deze soorten wordt met uitsterven bedreigd. Van de bijen was al bekend dat zij ernstig bedreigd zijn. 
Hommels en bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van fruit en groente. Daarmee vormen zij een belangrijke schakel in de voedselproductie. 

Steenhommel (foto ©entomart) 

In Ommen is een grote oppervlakte aan wegbermen aanwezig. Die kunnen bij goed beheer geschikte leefgebieden vormen voor tal van plant- en diersoorten. Door nieuw aangelegde wegbermen en akkerranden in te zaaien met bloemrijke mengsels kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het voortbestaan van deze soorten.Ook voor bestaande wegbermen zijn er goede mogelijkheden. Op ons initiatief is met de gemeente Ommen een pilot gestart om een aantal kansrijke wegbermen bloemrijker te maken. “Niet meer het maaisel laten liggen, maar afvoeren” is het motto. Uit landelijk onderzoek blijkt tevens dat dit kostenbesparend werkt. Door het maaisel af te voeren, verschraalt de bodem en komen bloemrijke soorten vanzelf terug. Dat is ook goed voor het voortbestaan van onze hommels en bijen. Bovendien kunnen Ommenaren en recreanten kunnen dan ook volop genieten van de bloemrijke bermen en akkerranden.

(foto Miriam Gerrits)

Zoeken