(Uit: https://www.destentor.nl/dalfsen/hengelaars-juichen-om-vangst-van-vette-zeeforel-bij-dalfsen-de-vecht-als-eldorado-voor-vissers~a03f27a9/

De aanleg van vispassages bij de stuwen en gemalen, de verbetering van de waterkwaliteit, de aanleg van nevengeulen in de Overijsselse Vecht door de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen begint haar vruchten af te werpen. De unieke vangst van een forse Zeeforel van 77 centimeter bij de stuw in Vechterweerd is daar het bewijs van.

De zeeforel werd waargenomen op beelden van onderwatercamera’s bij de vispassage naast stuw Vechterweerd, tussen Zwolle en Dalfsen.

 

 Zeeforel © foto Sportvisserij Nederland

Door deze maatregelen van de waterschappen kunnen vissen in het voorjaar stapsgewijs het hoogteverschil in het waterpeil overbruggen en hun weg stroomopwaarts vervolgen naar hun paaiplaatsen. Van het IJsselmeer via het Zwarte Water en de Vecht naar Duitsland, waar de rivier in de omgeving van Darveld (Münsterland) ontspringt.
Naast de Zeeforel maken ook verschillende bijzondere soorten, zoals Winde, Schieraal, Houting en Rivierprik, dankbaar gebruik van de genomen visvriendelijke voorzieningen.

Het onderzoek naar het voorkomen van vissoorten in de Overijsselse Vecht gebeurt in het project Swimway Vecht. Het is een samenwerkingsverband van waterschap Drents Overijsselse Delta en de Hengelsportbond. De vissen worden van een zendertje voorzien, zodat onderzoekers kunnen monitoren hoe ze zich door de rivier bewegen. Hierdoor krijgt men inzicht in welke soorten en welke aantallen vissen de verschillende obstakels in de Vecht passeren en welke route ze afleggen.