Atelier Overijssel heeft een verkenning uitgevoerd naar de waarden van bomen en de kansen die bomen bieden voor de kwaliteit van hun omgeving. Net als de rest van Nederland staat ook Overijssel voor grote uitdagingen: CO2 uitstoot, klimaatadaptatie, biodiversiteit, plattelands-economie, gezondheid, energietransitie en het woon- en leefklimaat roepen om aandacht. Bomen spelen hier een belangrijke rol in. Ook Overijssel werkt aan een bomenstrategie inclusief het planten van 1,1 miljoen bomen.

 
Eik te Eerde / Foto Hein Kuijper

Atelier Overijssel is ervan overtuigd dat bomen veel beter benut zouden kunnen worden als integraal onderdeel van de vele ruimtelijke opgaven. Men wil het bewustzijn over de waarde van bomen vergroten en waarde toevoegen aan het zeer diverse en vaak ook sectorale denken over bomen.

‘De Boom in Overijssel’ is bedoeld voor iedereen die werkt aan de toekomst van het Overijsselse landschap – in de stad en op het platteland – ter inspiratie, maar ook als handreiking
bij het denken over nieuw beleid gericht op onder andere klimaatadaptatie, energietransitie, kwaliteit van het landschap, natuur, gezondheid en voor omgevingsbeleid waarin deze opgaven samenkomen.
De resultaten van de verkenning “De Boom in Overijssel” worden op 25 november aanstaande gepresenteerd tijdens het webinar ‘Bomen in Overijssel, waardevol kapitaal’.

AtelierOverijssel is een samenwerking tussen Het Oversticht, Landschap Overijssel en Kunstenlab. Voor deze verkenning is AtelierOverijssel versterkt met Sweco.
Als Vereniging willen wij over de genoemde invulling van de uitdagingen met de Provincie en de Gemeente meedenken en kijken waar bomen onze omgevingskwaliteit kunnen verbeteren.
Wil je meer weten of de verkenning “De Boom in Overijssel” downloaden, kijk dan op www.atelieroverijssel.nl.