Het weer in Nederland wordt extremer. Veel tuinen zijn versteend. De sterk versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Er zit maar een ding op: onze ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat geldt ook voor tuinen. We geven je een aantal tips.

 • Doe mee met actie Steenbreek: tegels eruit, groen erin
  Hoe minder betegeling hoe beter. Maar, dat betekent niet dat er helemaal geen tuintegels meer gebruikt kunnen worden. Tuintegels zijn onderhoudsvriendelijk en gewoon erg modern en mooi.
  Probeer om maximaal de helft van de tuin te betegelen.
 • Zorg voor grote voegen tussen tuintegels
  Een manier om bestrating te combineren met waterdoorlatend oppervlak is het gebruik van grote voegen. Grote voegen betekent immers minder tegeloppervlak. Vanzelfsprekend: hoe groter de voegen hoe meer water weg kan zakken naar de bodem en hoe meer het riool ontlast wordt.
 • Breng waterdoorlatende bodembedekkers aan
  Deze zorgen ervoor dat het water wordt afgegeven aan de grond in plaats van dat het wordt afgevoerd naar het riool. Dit vermindert de druk op het riool. Het voordeel is ook dat de grond water opneemt, waardoor het grondwaterpeil de kans krijgt om aangevuld te worden.
 • Voeg bodemverbeteraars toe
  Wanneer de bodem gezond is houdt deze water beter vast. Een gezonde bodem bevat namelijk meer lucht. Een gezonde bodem is te creëren door middel van bodemverbeteraars. Daarnaast zorgen bodemverbeteraars voor een hele goede basis voor de planten en bloemen in de tuin.
 • Creëer hoogteverschil
  Door hoogteverschil kan het water naar een plek geleid worden waar het de kans krijgt om weg zakken in de grond. Het water moet dus wel ergens heen geleid worden.
 • Kies beplanting voor een droge bodem
  Wanneer er in (gedeeltes van) een tuin droge bodem aanwezig is waarin beplanting geplaatst gaat worden, dan is het wel van belang dat dit beplanting is welke geschikt is voor relatief droge grond.
 • Kies voor beplanting voor een natte bodem
  Wanneer er in een tuin nattere stukken aanwezig zijn, zoals een infiltratieveldje, een lager gelegen grindstook of met zwarte grond bedekt stuk tuin, dan kan hier prima beplanting in geplaatst worden. Mits deze beplanting bestand is tegen een natte bodem.
 • Leg een gazon aan
  Waar een gazon ligt kunnen geen tegels liggen. Op een gazon kan het water de grond in trekken waardoor het niet afgevoerd hoeft te worden richting het riool. Met een klein budget kan al een mooi gazon worden aangelegd.
 • Maak een moestuintje
  Een moestuintje houdt geen warmte vast. Hierdoor blijft er op zonnige dagen ook minder hitte in de tuin hangen. Daarnaast absorbeert de bodem van een moestuintje veel water.
 • Zorg voor voldoende schaduw
  Het creëren van schaduw is een simpele maatregel maar het biedt wel vele voordelen. Zo zorgt de schaduw uiteraard direct voor minder hitte in de tuin op een warme zomerse dag. Daarnaast zorgt
  schaduw ervoor dat de bodem minder snel uitdroogt. Het is dus ook een waterbesparende maatregel; wanneer er wordt gesproeid krijgt het water de kans de bodem in te zakken.
 • Maak een groene gevel
  Het aanleggen van een groene gevel biedt meerdere voordelen. Stap één is het verwijderen van een strook tegels/bestrating tegen de woning. Dat zorgt ervoor dat het regenwater dat langs de woning/schuur/garage naar beneden loopt kan worden opgenomen door de bodem. Ten tweede zorgt een groene gevel voor beschutting voor onder andere bijen en vlinders. Tenslotte zorgt een
  groene gevel voor de nodige verkoeling, zowel in huis als in de tuin.
 • Plaats een regenton
  Wanneer een regenpijp wordt afgekoppeld van het riool is één van de maatregelen waarmee dit gecombineerd kan worden een regenton. Vervolgens kan het water dat met een regenton is opgevangen hergebruikt worden voor bijvoorbeeld het besproeien van de tuin.
 • Plaats een regenwaterschutting
  Eigenlijk hetzelfde principe als een regenton; vangt regenwater op via bijvoorbeeld de regenpijp vanaf het dak van een woning of schuur. Het water loopt in plaats van het riool de regenwaterschutting in.
 • Koppel de regenpijp af
  Er is een manier om het riool te ontlasten van teveel water; door simpelweg de regenpijp af te koppelen van het riool en het water af te voeren naar een regenton, vijver of infiltratievlak.
 • Leg een open goot aan
  Via de open goot wordt water weggeleid van ‘probleemgebieden’ naar gebieden in de tuin waar het water de kans krijgt weg te zakken in de grond of waar het tijdelijk kan worden opgeslagen.
 • Maak een grindkoffer
  Een grindkoffer is eigenlijk niks meer dan een kuil gevuld met grind. Het water wordt simpelweg opgevangen in deze grindkoffer waarna het rustig de tijd heeft om weg te zakken in de bodem.
 • Leg een regenwatervijver aan
  Een regenwatervijver biedt ruimte om overtollig regenwater op te slaan. Een zeer natuurlijk ogende manier van het opslaan van water en dus een mooie toevoeging aan de tuin.
 • Plaats infiltratie onder de grond
  Wanneer er wat minder ruimte beschikbaar is kan water tijdelijk opgeslagen worden in deze ondergrondse voorziening en geleidelijk aan afgegeven aan de bodem. Hierdoor wordt het riool ontlast en het grondwater wordt makkelijker op peil gehouden.
 • Maak een regenhergebruiksinstallatie
  Ongeveer de helft van ons drinkwater wordt gebruikt voor toepassingen waarvoor ook water van een wat mindere kwaliteit gebruikt kan worden. Zoals regenwater dus. Bijvoorbeeld voor het doorspoelen van het toilet, de wasmachine en het sproeien van de tuin. Maar hiervoor dient dus wel een regenhergebruiksinstallatie aanwezig te zijn.
 • Leg een slim bewateringssysteem aan
  Een slim bewateringssysteem kan helpen water te besparen. Door middel van een app kan namelijk precies ingesteld worden wanneer en hoeveel water planten moeten krijgen.
 • Leg een infiltratievlak aan
  Een infiltratievlak is een verlaagd stukje tuin, een soort ondiepe kuil. Let er wel op dat wanneer gekozen wordt voor beplanting in het infiltratievlak, deze beplanting geschikt is voor een natte bodem.
 • Zorg voor een groen dak
  Groene daken kunnen zowel op de woning als op de schuur/garage worden aangelegd. Wanneer het gaat om een woning dan kan zowel op een hellend dak als op een plat dak (of op een 
  dakkapel) een groen dak worden aangelegd.

Alles bij elkaar is het een hele lijst van maatregelen en mogelijkheden, die je natuurlijk niet allemaal in je tuin kan realiseren. Maar bedenk dat elke van deze mogelijkheden een echte bijdrage levert aan een klimaatbestendige tuin.
Nog een laatste tip: kijk ook eens naar wat je samen met je buren of buurtbewoners kan doen. Dat levert misschien nog nieuwe creatieve ideeën op.

Uit: Duurzaam Nieuws