Op de herziene Rode Lijst Zoogdieren, die op 3 november j.l. is gepubliceerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, blijkt dat het slecht gaat met de zoogdieren in het agrarische gebied. Elf van de zestien meest bedreigde soorten in Nederland leven in dit gebied.
Met name gaat het slecht met konijn, haas en eekhoorn. Maar ook bunzing, hermelijn en eikelmuis hebben het moeilijk.
Op de lijst staan negentien soorten zoogdieren waarmee het niet goed gaat.

 

 Haas

De Zoogdiervereniging noemt de achteruitgang van deze algemene soorten zeer alarmerend. Zo zijn konijn en haas sinds 1950 in aantal met maar liefst 60-70% geslonken. De laatste 10 jaren is de verspreiding van de egel en de eekhoorn met maar liefst 50% respectievelijk 34% achteruitgegaan.
Ook met wezel, hermelijn en bunzing gaat het niet goed.

Toch is er ook goed nieuws: boommarter, otter, bever, gewone en grijze zeehond hebben inmiddels gezonde populaties. Daarom staan zij niet meer op Rode lijst.

De vernieuwde Rode Lijst die is opgesteld door minister Schouten is gebaseerd op het rapport dat de Zoogdiervereniging in opdracht van het ministerie van LNV opstelde.

Meer info: klik hier voor het rapport van de Zoogdiervereniging