Uit: Natuur en Milieu Overijssel, Nieuwsbrief 28 oktober 2020.

 

Het gaat slecht met de bijen in Nederland. En in Overijssel is dat helaas niet anders. In de overtuiging het tij te keren, is daarom de Bijenbeweging Overijssel opgezet. De bijenbeweging zet zich in om Overijssel weer een plek te maken waar het goed toeven is voor de bij. Hoe? Door bijenplekken te creëren!

 bijenopcrocus

 Bijen, foto Hein Kuijper

In Nederland zijn er ruim 350 verschillende soorten wilde bijen, en daarvan staat 56% op de rode lijst. Dat dit een groot probleem is staat buiten kijf, en dat we daar iets aan moeten doen natuurlijk ook. Maar waarom gaat het zo slecht met de bij? Ecoloog Michiel Poolman van Landschap Overijssel (partner in de Bijenweging) legt uit: “Nederland kende ooit een mooi natuurlijk landschap met mooie bloemrijke hooilandjes waar veel insecten en vogels in voorkwamen. Maar het landschap is veranderd: veel grond in Nederland heeft een bestemming en is zo optimaal mogelijk ingericht.” Optimaal, voor de mens dan, maar niet voor de bij! Want geen bloemrijke hooilandjes, betekent geen nectar en stuifmeel voor de bij.

Overijssel maakt al volop gebruik van de middelen van de Bijenbeweging: er zijn al 18 bijenplekken aangelegd in Overijssel.

Wat kun jezelf doen?
De bijenbeweging roept daarom iedereen op tot de aanleg van de bloemrijke stukjes, zogenaamde bijenplekken. Dat kan op je eigen balkon of in je tuin, maar ook op natuurterreinen, landgoederen en gemeentelijke gronden. Poolman legt uit: “In de evolutie hebben bijen zich gespecialiseerd op plantensoorten die in dat gebied voorkomen. Sterker nog: veel bijen(families) specialiseren zich zelfs in één specifieke plantensoort of familie. Daarom is de plantkeuze in de bijenplek ontzettend belangrijk!”. Net als het creëren van nestgelegenheid trouwens: zo voelt een metselbij zich thuis in een bijenhotel en graaft een zandbij een nest in een lekker zanderig rommelhoekje. Let wel op: koop bij- en vlindervriendelijke neonicotinoidevrije planten.

De bijenbeweging is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is aangesteld om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Ze stimuleert nieuwe initiatieven, ondersteunt bestaande bijen-initiatieven en verbindt initiatiefnemers met elkaar.
Meer weten over de Bijenbeweging? Kijk op https://www.landschapoverijssel.nl/projecten/bijenbeweging-overijssel of word lid van de Facebookgroep om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten.