Uit een tussentijdse rapportage van het project ‘Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups’ zijn op een proeflocatie met natuurlijke vijanden in de gemeente Westerveld 80% minder nesten aangetroffen dan op de controlelocatie. Op de proeflocatie werd bijna 90% van de nesten van de eikenprocessierups leeg of aangevreten.

 

Nest Eikenprocessierups (foto Hein Kuijper)

Door de aanplant van vele tientallen plantensoorten werd een gunstig biotoop ontwikkeld voor de natuurlijke vijanden (o.a. sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen) van de eikenprocessierupsen. Ook werden nestkasten opgehangen. Het resultaat was dat ringmussen, koolmezen, pimpelmezen en spreeuwen massaal aanwezig waren om zich te goed te doen aan de eikenprocessierupsen. Spechten kwamen vooral op de poppen af.

Door de activiteiten van de natuurlijke vijanden werden zo’n 90% van de overgebleven nesten leeg of aangevreten. De natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups ziet er kansrijk uit.

De proef is gestart in 2018 en vindt plaats in de gemeente Westerveld. Drie jaar lang wordt gekeken hoe het aantal eikenprocessierupsen zich ontwikkelt. Het is een samenwerking tussen inwoners, boeren, gemeente en de Boermarke Wapserveen. De proeven met natuurlijke vijanden worden uitgevoerd door Silvia Hellingman/Hellingman Onderzoek en Advies.

Bron: Nature Today